61 855 24 45

EVENTUM – Twój prawnik od odszkodowań

Kancelaria odszkodowawcza EVENTUM już od ponad 13 lat pomaga klientom w dochodzeniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeń. Tworzą ją prawnicy wyspecjalizowani w prawie ubezpieczeń i pozyskiwaniu odszkodowań. Prowadzimy sprawy z zakresu odszkodowań powypadkowych i świadczeń z umów ubezpieczeń. Pomagamy naszym klientom uzyskać także odszkodowania z tytułu błędów medycznych. 

Kancelaria odszkodowawcza EVENTUM – zespół ekspertów 

Mieszczącą się w Poznaniu kancelarię odszkodowawczą tworzą radcowie prawni, adwokaci i prawnicy. Wszyscy członkowie naszego zespołu posiadają rozległą wiedzę na temat prawa ubezpieczeń oraz wartościowe doświadczenie w prawie odszkodowań.

I chociaż miejscem naszej siedziby jest Poznań, pomagamy klientom z całej Polski. Na liście miast, z których pochodzą nasi klienci znajdują się Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kraków, Szczecin, Warszawa, Wrocław oraz Zielona Góra.

Zajmujemy się prowadzeniem spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie przed sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi w wielu miastach. Nasze usługi obejmują również reprezentację klientów przed Sądem Najwyższym. Kim są eksperci wchodzący w skład naszego zespołu?

Kim są nasi prawnicy?

 

Strzelbicki_Michaldr Michał Strzelbicki

radca prawny, założyciel EVENTUM

tel. kom.  510 943 567
 
e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl
 

Założyciel kancelarii odszkodowawczej ukończył I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kolejnym krokiem w jego karierze było ukończenie studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem bardzo dobrym. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską z wyróżnieniem i uzyskał stopnień doktora nauk prawnych.

Obecnie dr Michał Strzelbicki pracuje na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu na stanowisku adiunkta. Specjalizuje się w prawie odszkodowań, ubezpieczeń, a także prawie europejskim i gospodarczym. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Na drodze swojej kariery naukowej założyciel poznańskiej kancelarii odszkodowawczej prowadził badania naukowe oraz brał udział w konferencjach naukowych na kilku światowych uniwersytetach. Zaliczają się do nich uczelnie w Bayreuth oraz Kilonii oraz Institute of Advanced Legal Studies w Londynie. Dr Michał Strzelbicki uczestniczył ponadto w kongresie FIDE 2008, który odbył się wówczas w Linz. Zaś w roku 2010, kiedy kongres FIDE gościł w Madrycie, był autorem polskiego raportu w panelu poświęconym zaangażowaniu własności publicznej w gospodarce. Poza tą publikacją, dr Michał Strzelbicki jest autorem szeregu prac z zakresu prawa gospodarczego, europejskiego i prawa ubezpieczeń. Co więcej, jest on współautorem siedmiu podręczników do prawa gospodarczego.

Dr Michał Strzelbicki jest współautorem pierwszego w naszym kraju komentarza do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Dr Strzelbicki jest wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Do dwóch największych pasji założyciela kancelarii odszkodowawczej należą fotografia i podróże. Dr Michał Strzelbicki prowadził wiele niezwykle ciekawych wypraw. Odwiedził dżunglę na Borneo, starożytne świątynie w Nepalu, Indiach i Kambodży, Syrię, rdzenne plemiona doliny Omo w Etiopii, jak i potomków Majów w Gwatemali. Prowadził także wyprawy trekkingowe w Himalajach.

Mariusz Sadowski

radca prawny

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl
 

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w pionie skarg i odwołań Oddziału Okręgowego PZU SA w Poznaniu. Następnie kierował Zespołem Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Centrum Likwidacji Szkód PZU SA w Poznaniu.

Po ukończeniu aplikacji radcowskiej uzyskał tytułu radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie odszkodowawczym i ubezpieczeniowym. W kancelarii odszkodowawczej EVENTUM stoi na czele działu postępowań sądowych.

Anna MatkowskaAnna Matkowska

radca prawny

tel. kom. 788 647 009

e-mail: amatkowska@eventum.com.pl

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzyskała tytuł radcy prawnego w wyniku ukończenia aplikacji radcowskiej. 

Doświadczenie zawodowe uzyskała między innymi w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajmowała się tam dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych z tytułu błędów medycznych. Specjalizuje się odszkodowaniami za szkody na osobie oraz procesami sądowymi. Reprezentuje Klientów kancelarii w postępowaniach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za skutki błędów medycznych oraz za naruszenie praw pacjenta.

Scan10005Agnieszka Skopowska

adwokat

tel. kom: 609 282 320

e-mail: askopowska@eventum.com.pl

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2010 roku członkini Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej złożyła egzamin adwokacki i uzyskała tytuł adwokata.

Od 2013 roku prowadzi własną kancelarię adwokacką z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim. Jej zawodowe doświadczenie obejmuje przede wszystkim prowadzenie sporów sądowych.

Współpraca ekspertki z kancelarią odszkodowawczą EVENTUM polega więc głównie na prowadzeniu postępowań. Wśród nich znajdują się sprawy z zakresu odszkodowań z tytułu błędów medycznych, szkód w mieniu oraz wypadków komunikacyjnych. W ramach współpracy reprezentuje klientów kancelarii także w procesach sądowych. 

Jankowska AleksandraAleksandra Berezowska

radca prawny

tel. kom. 881 719 619

e-mail: aberezowska@eventum.com.pl

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejnym krokiem w karierze naukowej ekspertki było ukończenie aplikacji radcowskiej i uzyskanie tytułu radcy prawnego. 

Do zawodowych zainteresowań radczyni należą prawo odszkodowawcze i ubezpieczeniowe. Dla kancelarii EVENTUM prowadzi procesy sądowe o odszkodowanie i zadośćuczynienie za skutki upadków na nierównych i nieodśnieżonych chodnikach. Zajmuje się również spawami z zakresu szkód na mieniu.

Doświadczenie nie tylko w Polsce

A.Kosicka_zdjęcieAgnieszka Kosicka

radca prawny

tel. kom. 788 646 954

e-mail: akosicka@eventum.com.pl

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła stypendium LLP Erasmus na Katholieke Universiteit w belgijskim Leuven. Następnie ukończyła studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Swoje doświadczenie zawodowe kolekcjonowała pracując w kancelariach prawnych w Poznaniu oraz w dziale prawnym zakładu ubezpieczeń. Ukończyła aplikację radcowską i uzyskała tytuł radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie odszkodowawczym i ubezpieczeniowym. Biegle włada językiem angielskim.

photo

dr Mateusz Chołodecki

adwokat, Kancelaria Chołodecki

Przez wiele lat pracował jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował na kilku zagranicznych uczelniach, w tym na uniwersytecie Masaryka w Brnie (Czechy) oraz w Oslo (Norwegia). Należy do Wrocławskiej Izby Adwokackiej oraz European Institute of Law w Wiedniu.

Zajmuje również stanowisko koordynatora ds. sektora usług pocztowych w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (CARS). Na przestrzeni lat w swojej karierze naukowej został autorem szeregu publikacji na temat publicznego prawa gospodarczego oraz telekomunikacyjnego.

Wśród jego najważniejszych publikacji należy wskazać monografię pt. „Kontrola decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej” oraz popularny podręcznik pt. „Publiczne Prawo Gospodarcze. Procedury (wraz z dr M. Strzelbickim). Uzyskał nominację do „Nagrody Regulacyjnej CARS 2015 – prestiżowego wyróżnienia z wybitne osiągnięcia naukowe w sferze prawa regulacyjnego.

Wspólnie z dr Michałem Strzelbickim napisał pierwszy na polskim rynku komentarz do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Do jego zawodowych zainteresowań należą postępowanie cywilne – procesowe, jest również specjalistą od odszkodowań.

Zdjęcie - ProfilPrzemysław Popowski

radca prawny, LL.M. Kiel, Kancelaria Prawna Przemysław Popowski

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak i na Wydziale Prawa Uniwersytetu Christian Albrechts Universitat zu Kiel w Niemczech.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, odszkodowawczym oraz administracyjnym. Doświadczenie naukowe na niemieckim uniwersytecie pozwoliło mu na osiągnięcie biegłości we władaniu tymże językiem. Jego współpraca z EVENTUM opiera się przede wszystkim o prowadzenie postępowań procesowych.

Sprawy prowadzone przez tego eksperta dotyczą w dużej mierze odszkodowań za wypadki przy pracy, do których doszło w Niemczech. Kancelaria odszkodowawcza współpracuje z tym ekspertem również przy procesach sądowych.

obraz3

Krzysztof Spelak

adwokat, Kancelaria Adwokacka Krzysztof Spelak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2003-2007 odbył aplikację zawodową, a w roku 2007 złożył egzamin adwokacki i uzyskał tytuł adwokata. W tym samym roku rozpoczął prowadzenie własnej kancelarii. Do jej klientów należą zarówno klienci indywidualni, jak i firmy.

Od roku 2013 dodatkowo pełni funkcję wizytatora przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Co więcej, jest on stałym mediatorem Centrum Mediacyjnego prowadzonego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

W ramach współpracy z kancelarią odszkodowawczą adwokat Krzysztof Spelak prowadzi przede wszystkim postępowania związane z odszkodowaniami w obszarach ograniczonego użytkowania wokół lotnisk. Najczęściej są to sprawy związane z lotniskiem Ławica w Poznaniu oraz Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku (Rębiechowo). Do zakresu jego zainteresowań należy również dołączyć sprawy o odszkodowania od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje