61 855 24 45

O nas

EVENTUM funkcjonuje na rynku prawnym dochodzenia odszkodowań od ponad 11 lat. Jesteśmy kancelarią prawną specjalizującą się w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych, odszkodowań z tytułu błędów medycznych oraz odszkodowań z umów ubezpieczeń.

Sprawę każdego Klienta traktujemy indywidualnie, starając się uzyskać dla niego możliwie najwyższe odszkodowanie. Nasi radcowie prawni i adwokaci z bogatym doświadczeniem w sprawach ubezpieczeń i odszkodowań zapewnią Ci pomoc prawną od zgłoszenia szkody do wyroku przeciwko ubezpieczycielowi.

W naszej działalności łączymy zaangażowanie, profesjonalizm oraz uczciwość, które pozwalają nam rzetelnie realizować oczekiwania naszych Klientów.

Strzelbicki_Michaldr Michał Strzelbicki

radca prawny

założyciel EVENTUM

tel. kom.  510 943 567
e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl
 

Absolwent I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2008 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie odszkodowawczym, prawie ubezpieczeń, prawie europejskim oraz prawie gospodarczym. Biegle włada językiem angielskim. Prowadził badania oraz brał udział w konferencjach naukowych m. in. na uniwersytetach w Bayreuth oraz Kilonii, a także w Institute of Advanced Legal Studies w Londynie. Uczestnik europejskiego kongresu FIDE 2008 w Linz oraz autor polskiego raportu na kongresie FIDE 2010 w Madrycie. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa, w tym współautorem siedmiu podręczników prawa gospodarczego. Współautor pierwszego na polskim rynku komentarza do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

W czasie wolnym podróżnik i fotograf, prowadził wyprawy m.in. do dżungli na Borneo, starożytnych świątyń w Kambodży, Nepalu i Indiach, do Syrii, rdzennych plemion doliny Omo w Etiopii oraz potomków Majów w Gwatemali, a także trekkingi w Himalajach.

Mariusz Sadowski

radca prawny

tel. kom. 502 603 736

e-mail: msadowski@eventum.com.pl
 

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Pracował w pionie skarg i odwołań Oddziału Okręgowego PZU SA w Poznaniu, a następnie kierował Zespołem Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Centrum Likwidacji Szkód PZU SA w Poznaniu. 

Po ukończeniu aplikacji radcowskiej uzyskał tytuł radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym i odszkodowawczym.

Anna MatkowskaAnna Matkowska

radca prawny

tel. kom. 788 647 009

e-mail: amatkowska@eventum.com.pl

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej uzyskała tytuł radcy prawnego. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie zajmowała się m.in. sprawami związanymi z dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych z tytułu błędów medycznych.

A.Kosicka_zdjęcieAgnieszka Kosicka

radca prawny

tel. kom. 788 646 954

e-mail: akosicka@eventum.com.pl

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystka LLP Erasmus na Katholieke Universiteit w Leuven w Belgii. Odbyła ponadto studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w kancelariach prawnych w Poznaniu, a także w dziale prawnym zakładu ubezpieczeń. Po ukończeniu aplikacji uzyskała tytuł radcy prawnego. Włada biegle językiem angielskim. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym i odszkodowawczym.

Jankowska AleksandraAleksandra Berezowska

radca prawny

tel. kom. 881 719 619

e-mail: aberezowska@eventum.com.pl

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej uzyskała tytuł radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym i odszkodowawczym.

photo

dr Mateusz Chołodecki

adwokat, Kancelaria Chołodecki

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Studiował na uniwersytetach: Masaryka w Brnie (Czechy) oraz w Oslo (Norwegia). Członek: Wrocławskiej Izby Adwokackiej, European Institute of Law w Wiedniu. Koordynator ds. sektora usług pocztowych w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (CARS). Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz prawa telekomunikacyjnego w tym monografii pt. Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej czy popularnego podręcznika pt. Publiczne Prawo Gospodarcze. Procedury (wraz z M. Strzelbickim). Nominowany do prestiżowej „Nagrody Regulacyjnej CARS 2015″ przyznawanej za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie prawa regulacyjnego. Współautor pierwszego na polskim rynku komentarza do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym – procesowym.

Zdjęcie - ProfilPrzemysław Popowski

radca prawny, LL.M. Kiel, Kancelaria Prawna Przemysław Popowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Christian Albrechts Universität zu Kiel w Niemczech. Specjalista w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz w zakresie odszkodowań. Biegłe włada językiem niemieckim. W ramach współpracy z EVENTUM prowadzi m.in. postępowania dotyczące odszkodowań za wypadki przy pracy w Niemczech.

obraz3

Krzysztof Spelak

adwokat, Kancelaria Adwokacka Krzysztof Spelak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu mi. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po odbyciu w latach 2003-2007 aplikacji zawodowej, zdał egzamin adwokacki i od 2007 r. prowadzi własną kancelarię. Zajmuje się pomocą prawną dla klientów indywidualnych oraz firm. Od 2013 r. pełni funkcję wizytatora przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu oraz stałego mediatora Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W ramach współpracy z EVENTUM prowadzi m. in. postępowania dotyczące odszkodowań w strefie lotnisk: Ławica w Poznaniu oraz Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku (Rębiechowie), a także sprawy o odszkodowanie od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Scan10005

Agnieszka Skopowska

adwokat, Kancelaria Adwokacka Agnieszka Skopowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 2010 roku członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Po odbyciu aplikacji adwokackiej i złożeniu egzaminu adwokackiego, od 2013r. prowadzi własną kancelarię adwokacką w Grodzisku Wielkopolskim. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. W ramach współpracy z EVENTUM prowadzi m. in. postępowania dotyczące odszkodowań z tytułu błędów medycznych oraz wypadków komunikacyjnych.

 

Marta Kostencka

aplikant radcowski

Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi dalszą edukację prawniczą w toku aplikacji radcowskiej. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym i medycznym.

  

 

 

Obszar działalności EVENTUM to nie tylko Poznań oraz Wielkopolska, w tym takie miasta jak Leszno, Konin czy Piła – prowadzimy sprawy w całym kraju. Wiele procesów o odszkodowanie albo zadośćuczynienie prowadzimy przed sądami w Warszawie, ale także w takich miastach jak Bydgoszcz, Toruń, Wrocław, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Opole, Katowice, Kraków Rzeszów oraz Trójmiasto: Gdańsk, Gdynia i Sopot. Prowadziliśmy dotąd sprawy przeciwko niemal wszystkim zakładom ubezpieczeń działającym w Polsce, w szczególności przeciwko PZU S.A., STU Ergo Hestia S.A., TUiR Allianz Polska S.A., TUiR WARTA S.A. czy UNIQA TU S.A.

 

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie zapytania do niczego nie zobowiązuje