Odszkodowania Chodzież

Kancelaria Prawna EVENTUM od lat reprezentuje mieszkańców miasta i gminy Chodzież w sporach z ubezpieczycielami o pełne odszkodowania. Mieszkańcom miasta i gminy Chodzież oraz okolic oferujemy pomoc prawną w sprawach o uzyskanie odszkodowania i o zadośćuczynienie od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Pomagamy uzyskać odszkodowanie z tytułu takich zdarzeń jak wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, wypadek w rolnictwie, zdarzenia losowe (pożar, zalanie) czy błąd w leczeniu. Działamy na rzecz naszych Klientów z Chodzieży nie tylko przed ubezpieczycielami, w postępowaniach przez Rzecznikiem Finansowym czy Komisją Nadzoru Finansowego, ale także w postępowaniach sądowych. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami m.in. w Chodzieży, Poznaniu, Pile, Bydgoszczy, Wałczu,  Szamotułach, Wrześni, Łodzi, Warszawie. Mieszkańców miasta i gminy Chodzież zainteresowanych naszą pomocą prawną w dochodzeniu odszkodowań prosimy o kontakt bezpośrednio z naszą kancelarią.

ODSZKODOWANIA Chodzież– ZA CO MOŻNA UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE?

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Chodzież, którzy w celu uzyskania należnego odszkodowania chcą skorzystać z doświadczenia ekspertów w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań. Naszą specjalnością jest dochodzenie roszczeń z tytułu szkód na osobie oraz szkód majątkowych, powstałych m. in. wskutek takich zdarzeń jak:

icône bouton internet validationwypadek komunikacyjny

icône bouton internet validationwypadek rowerowy
icône bouton internet validationpotrącenie pieszego
icône bouton internet validationwypadek przy pracy
icône bouton internet validationwypadek w drodze do i z pracy
icône bouton internet validationszkody rolnicze i wypadki przy pracy w gospodarstwie rolnym
icône bouton internet validationwypadek związany z uprawianiem sportu
icône bouton internet validationzalanie, pożar, awaria sieci energetycznej, huragan

icône bouton internet validationszkody w transporcie, OC przewoźnika, ubezpieczenia cargo
icône bouton internet validationbłąd medyczny, w tym zakażenie w szpitalu, błędna diagnoza, niewłaściwe leczenie, zaniechania w diagnostyce i leczeniu, błąd przy porodzie
odszkodowanie śmierć Chodzieżśmierć osoby bliskiej

JAKIE ODSZKODOWANIE W CHODZIEŻY MOŻESZ UZYSKAĆ?

odszkodowania ChodzieżW ramach działalności naszej kancelarii oferujemy Klientom z Chodzieży pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z wypadkami. Reprezentujemy Klientów w sprawach o uzyskanie z OC sprawcy odszkodowań takich jak: zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot utraconych dochodów (zarobków), zwrot kosztów dojazdów, zwrot kosztów naprawy samochodu, zwrot kosztów przystosowania pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych, zwrot kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu (np. wózek inwalidzki, protezy, aparat słuchowy, komputer).

Pomagamy także uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę na zwiększone potrzeby, rentę z tytułu utraconych widoków na przyszłość. Zajmujemy się również pomocą poszkodowanym podczas negocjowania kapitalizacji renty (tzn. zamiany renty na jednorazowe odszkodowanie). Dochodzimy odszkodowań także z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Istotnym obszarem naszej specjalizacji jest dochodzenie odszkodowań dla bliskich ofiar śmiertelnych wypadków. Odzyskujemy od ubezpieczyciela sprawcy wypadku zwrot kosztów pogrzebu, zwrot kosztów wystawienia nagrobka, stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej oraz zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej. Załatwiamy także sprawy związane z rentą alimentacyjną po zmarłym dla żony, dzieci i innych osób, którym zmarły dostarczał środki utrzymania.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Duże znaczenie w naszej działalności przywiązujemy do jej etycznych zasad. Działamy uczciwie i rzetelnie – w odróżnieniu od wielu tzw. “firm odszkodowawczych” nie przejmujemy odszkodowania – odszkodowanie trafia bezpośrednio na konto Klienta. Wiemy, że każda sprawa jest inna, a zatem wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego z pasją, zaangażowaniem i profesjonalizmem reprezentujemy interesy każdego z naszych Klientów. W prowadzoną przez nas działalność zaangażowany jest zespół prawników oraz specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ubezpieczeń i odszkodowań, których dorobek zawodowy (w tym także naukowy) jest gwarancją profesjonalizmu oraz skuteczności.

odszkodowania ChodzieżNasza oferta to pełna obsługa sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym:

  • ocena rozmiaru szkody,
  • zgłoszenie roszczeń do właściwego zakładu ubezpieczeń,
  • reprezentowanie Klienta podczas całego procesu likwidacji szkody, aż do wypłaty odszkodowania,
  • weryfikacja i wznawianie spraw zakończonych odmową wypłaty odszkodowania albo wypłatą odszkodowania zaniżonego,
  • reprezentacja na drodze postępowania sądowego przez radców prawnych lub adwokatów z doświadczeniem w prowadzeniu procesów odszkodowawczych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szanse na odszkodowanie w Chodzieży:

radca prawny dr Michał Strzelbicki tel. 510 943 567

radca prawny Mariusz Sadowski tel. 502 603 736

sekretariat kancelarii tel. 61 855 24 45

e-mail: biuro@eventum.com.pl

Scroll to Top