61 855 24 45

Oferta

Oferta kancelarii EVENTUM Odszkodowania obejmuje dochodzenie odszkodowań i jest skierowana do wszystkich osób, które w celu uzyskania należnego odszkodowania chcą skorzystać z doświadczenia ekspertów w dziedzinie ubezpieczeń.

NASZE SPECJALIZACJE

Nasze specjalizacje

Głównym obszarem naszej praktyki jest dochodzenie odszkodowań w zakresie szkód na osobie, doznanych przez naszych Klientów na skutek rozmaitych zdarzeń, a zwłaszcza wypadków drogowych, wypadków przy pracy oraz upadków na nierównej albo nieodśnieżonej nawierzchni.

Kancelaria EVENTUM prowadzi sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej (śmierć męża, śmierć żony, śmierć dziecka, śmierć córki, śmierć syna, śmierć rodzica, śmierć matki, śmierć ojca). Kancelaria EVENTUM odszkodowania pomaga także w uzyskaniu świadczenia za śmierć ubezpieczonego z ubezpieczenia na życie.

Kolejnym obszarem specjalizacji Kancelarii Prawnej EVENTUM jest pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania, zadośćuczynienia i renty za błąd medyczny w leczeniu (np. odszkodowanie za błąd diagnostyczny, odszkodowanie za  błąd terapeutyczny, odszkodowanie za zaniechanie w diagnostyce, odszkodowanie za zaniechanie w leczeniu). W tym zakresie dochodzimy odszkodowania, zadośćuczynienia i renty dla dziecka i dla matki oraz ojca dziecka za błąd okołoporodowy błąd lekarski przy porodzie (np. odszkodowanie za niedotlenienie podczas porodu, odszkodowanie za dystocję barkową, porażenie splotu ramiennego).

Coraz większe znaczenie w naszej działalności ma dochodzenie odszkodowań z tytułu szkód w mieniu, w tym zwłaszcza szkód powstałych na skutek pożarów, powodzi, huraganów, jak również szkód w uprawach rolnych. Wygraliśmy także dziesiątki procesów o odszkodowanie za szkodę w pojeździe.

Kancelaria prawna EVENTUM skutecznie egzekwuje także odszkodowania za hałas w obszarach ograniczonego użytkowania wokół lotnisk. Mamy doświadczenie w sprawach o odszkodowanie za hałas wokół lotniska Ławica w Poznaniu, prowadzimy także sprawy o odszkodowanie za hałas wokół lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

W prowadzoną przez nas działalność zaangażowany jest zespół prawników oraz specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ubezpieczeń.

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Co możemy dla Ciebie zrobić?

W ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy naszym Klientom dochodzenie wszelkich roszczeń związanych z wypadkiem. Pomożemy Ci uzyskać takie świadczenia, jak: zadośćuczynienie za ból i cierpienie, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot utraconych dochodów (zarobków), zwrot kosztów dojazdów, zwrot kosztów naprawy samochodu, zwrot kosztów przystosowania pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych, zwrot kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu (np. wózek inwalidzki, protezy, aparat słuchowy, komputer), renta z tytułu niezdolności do pracy, renta z tytułu zwiększonych potrzeb, renta z tytułu utraconych widoków na przyszłość, zwrot kosztów opieki osoby trzeciej, zwrot kosztów pogrzebu, stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej, zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej, renta alimentacyjna po zmarłym dla żony, dzieci i innych osób, którym zmarły dostarczał środki utrzymania, koszty ratowania mienia, pełne odszkodowanie za utracone mienie. Dochodzimy także odszkodowań z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Pomagamy także uzyskać odszkodowanie z umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odszkodowanie z ubezpieczenia na życie, odszkodowanie z ubezpieczenia pracowniczego, odszkodowanie z ubezpieczenia grupowego. W sprawach dotyczących wypadków przy pracy pomagamy uzyskać jednorazowe odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy. Zajmujemy się również odzyskiwaniem ubezpieczeń za szkody w mieniu, np. odszkodowanie za pożar domu, odszkodowanie za pożar mieszkania, odszkodowanie za skutki huraganu, odszkodowanie za szkodę w uprawach. EVENTUM reprezentuje również Klientów w negocjacjach, których przedmiotem jest kapitalizacja renty, tj. zamiana wypłacanej okresowo renty na jednorazowe wysokie świadczenie pieniężne.

CO OBEJMUJE NASZA OFERTA?

Nasza oferta obejmuje prowadzenie pełnej obsługi spraw szkodowych, w tym:

✅ ocenę rozmiaru szkody,

✅ zgłoszenie roszczeń do właściwego zakładu ubezpieczeń,

✅ reprezentowanie Klienta podczas całego procesu likwidacji szkody, aż do wypłaty odszkodowania,

✅ weryfikację i wznawianie spraw zakończonych odmową wypłaty odszkodowania albo wypłatą odszkodowania zaniżonego,

✅ wnoszenie reklamacji (odwołań) od decyzji ubezpieczycieli,

✅ reprezentację Klienta w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym,

✅ reprezentację na drodze postępowania sądowego przez radców prawnych lub adwokatów z doświadczeniem w prowadzeniu procesów odszkodowawczych.

Podejmujemy sprawy nowe, przystępujemy do spraw w toku.

Kancelaria EVENTUM podejmuje zarówno sprawy nowe, jak i przystępujemy do spraw w toku. W ramach naszej działalności wykonujemy zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, wnosimy także reklamację (odwołanie) od decyzji zakładu ubezpieczeń o odmowie wypłaty odszkodowania albo o przyznaniu zaniżonego odszkodowania. Podejmujemy się dochodzenia odszkodowań w sprawach nowych, ale także przystępujemy do toczących się już postępowań likwidacyjnych i spraw o odszkodowanie. Kancelaria EVENTUM prowadzi także sprawy sądowe o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę. Pomagamy uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych, składamy pozew o odszkodowanie, reprezentujemy Klientów podczas rozprawy sądowej. W razie konieczności przygotowujemy i wnosimy apelację o odszkodowanie. Wygrywaliśmy już także sprawy przed Sądem Najwyższym na skutek naszych skarg kasacyjnych.

CO WYRÓŻNIA KANCELARIĘ EVENTUM?

Co wyróżnia Kancelarię EVENTUM Odszkodowania?

Na rynku działa obecnie wiele podmiotów zajmujących się odszkodowaniami. Dlaczego warto wybrać właśnie Kancelarię EVENTUM Odszkodowania i zlecić dochodzenie odszkodowań właśnie nam?

1. Ufamy naszym Klientom – w przeciwieństwie do wielu innych kancelarii odszkodowawczych nie wymagamy, aby ubezpieczyciel wypłacił Twoje odszkodowanie na konto kancelarii.  U nas Twoje odszkodowanie od ubezpieczyciela trafia w całości bezpośrednio do Twoich rąk.

2. Nie ukrywamy, kim jesteśmy. W dziale O nas możesz przeczytać jaki mamy dorobek i doświadczenie oraz jak można się z nami bezpośrednio skontaktować. Wiesz, kto będzie osobiście prowadził Twoją sprawę. Wiesz, że sprawę powierzasz prawnikom.

3. Dochodzimy pełnego odszkodowania, badamy sprawę pod kątem wszelkich możliwych roszczeń i nie dążymy do zawarcia szybkich, łatwych ugód.  Zapewniamy obsługę również na etapie postępowania sądowego, w tym reprezentację przez radcę prawnego lub adwokata, posiadającego bogate doświadczenie w sprawach ubezpieczeniowych i odszkodowawczych.

4. Podejmujemy się także prowadzenia spraw, w których ubezpieczyciel odmówił wypłaty lub wypłacił zaniżone odszkodowanie.  Nasza pomoc przynosi efekty – więcej o efektach naszej pracy w dziale nasze sukcesy.

5. Nie pobieramy honorarium od uzyskanych rent, kosztów leczenia oraz rehabilitacji.


Uczciwe zasady wynagrodzenia

Wysokość naszego standardowego wynagrodzenia uzależniona jest od wyniku sprawy – łączny koszt naszej pracy nie przekracza ustalonego z Klientem i zapisanego w umowie procentu uzyskanego odszkodowania (standardowo 19% brutto, czyli z VAT). Nie przerzucamy na Klienta naszych kosztów prowadzenia sprawy, jak np. koszty dojazdów na rozprawy. Wynagrodzenie w formie prowizji od uzyskanego odszkodowania jest gwarancją, że dołożymy wszelkich starań, aby nasz klient uzyskał jak najwyższe należne odszkodowanie.

Wybierz rozważnie!

Prosimy pamiętać, aby nie podejmować wiążących decyzji co do wyboru pełnomocnika w sprawie o odszkodowanie bezpośrednio po wypadku, w stanie wzburzenia, szoku, stresu i silnych emocji. Skierujmy się do specjalisty, gdy będziemy już spokojni i odzyskamy zdolność pełnej oceny sytuacji, w której się znaleźliśmy. Nie ma żadnych prawnych wymogów, aby roszczenia za szkody na osobie z ubezpieczeń OC czy NNW kierować do zakładu ubezpieczeń w jakimś narzuconym krótkim czasie od wypadku (np. 7, 14, czy 30 dni ) – roszczenia te muszą być zgłoszone tylko przed upływem terminów przedawnienia, które wynoszą co do zasady co najmniej 3 lata, a niekiedy nawet do 20 lat od dnia wypadku. Nie podejmujcie więc Państwo pochopnych decyzji o wyborze swego pełnomocnika. Wybierzcie rozważnie, komu zlecicie dochodzenie odszkodowań.

Nie wiesz czy Tobie albo osobie Ci bliskiej należy się odszkodowanie? Dostałeś niskie odszkodowanie? Myślisz, że już jest za późno na uzyskanie odszkodowania? Zapytaj. Szybko, bez kosztów, bez zobowiązań.

📧 biuro@eventum.com.pl

📞510943567 – radca prawny Michał Strzelbicki

📞 502603736 – radca prawny Mariusz Sadowski

 

 

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje