61 855 24 45

Oferta

Dochodzenie odszkodowań

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób, które w celu uzyskania należnego odszkodowania chcą skorzystać z doświadczenia ekspertów w dziedzinie ubezpieczeń. Naszą specjalnością jest dochodzenie roszczeń z tytułu szkód na osobie oraz szkód majątkowych, powstałych m. in. wskutek takich zdarzeń jak:

 • wypadek komunikacyjny
 • wypadek rowerowy
 • potrącenie pieszego
 • śmierć osoby bliskiej
 • błąd w leczeniu (diagnostyczny, terapeutyczny, organizacyjny, zaniechanie, błąd przy porodzie)
 • wypadek przy pracy
 • wypadek w drodze do i z pracy
 • upadek na nieodśnieżonej albo dziurawej nawierzchni
 • wypadek rolniczy
 • wypadek związany z uprawianiem sportu
 • wypadek na wakacjach
 • zalanie, pożar, awaria sieci energetycznej, huragan
 • szkody w transporcie, OC przewoźnika, ubezpieczenie cargo

W ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy naszym Klientom dochodzenie wszelkich roszczeń związanych z wypadkiem, takich jak: zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot utraconych dochodów (zarobków), zwrot kosztów dojazdów, zwrot kosztów naprawy samochodu, zwrot kosztów przystosowania pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych, zwrot kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu (np. wózek inwalidzki, protezy, aparat słuchowy, komputer), renta z tytułu niezdolności do pracy, renta z tytułu zwiększonych potrzeb, renta z tytułu utraconych widoków na przyszłość, zwrot kosztów opieki osoby trzeciej, zwrot kosztów pogrzebu, stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej, zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej, renta alimentacyjna po zmarłym dla żony, dzieci i innych osób, którym zmarły dostarczał środki utrzymania, koszty ratowania mienia, pełne odszkodowanie za utracone mienie. Dochodzimy także odszkodowań z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zajmujemy się również pomocą poszkodowanym podczas negocjowania kapitalizacji renty.

W prowadzoną przez nas działalność zaangażowany jest zespół prawników oraz specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ubezpieczeń.

Nasza oferta obejmuje prowadzenie pełnej obsługi spraw szkodowych, w tym:

 • ocenę rozmiaru szkody,
 • zgłoszenie roszczeń do właściwego zakładu ubezpieczeń,
 • reprezentowanie Klienta podczas całego procesu likwidacji szkody, aż do wypłaty odszkodowania,
 • weryfikację i wznawianie spraw zakończonych odmową wypłaty odszkodowania albo wypłatą odszkodowania zaniżonego,
 • wnoszenie reklamacji (odwołań) od decyzji ubezpieczycieli,
 • reprezentację Klienta w postępowaniu przed Rzecznikiem Finansowym,
 • reprezentację na drodze postępowania sądowego przez radców prawnych lub adwokatów z doświadczeniem w prowadzeniu procesów odszkodowawczych.

Wynagrodzenie

Wysokość naszego wynagrodzenia uzależniona jest od wyniku sprawy – łączny koszt naszej pracy nie przekracza ustalonego z Klientem i zapisanego w umowie procentu uzyskanego odszkodowania (standardowo 23% brutto, czyli z VAT). Nie przerzucamy na Klienta naszych kosztów prowadzenia sprawy, jak np. koszty dojazdów na rozprawy. Wynagrodzenie w formie prowizji od uzyskanego odszkodowania jest gwarancją, że dołożymy wszelkich starań, aby nasz klient uzyskał jak najwyższe należne odszkodowanie.

Wybierz rozważnie!

Prosimy pamiętać, aby nie podejmować wiążących decyzji co do wyboru pełnomocnika w sprawie o odszkodowanie bezpośrednio po wypadku, w stanie wzburzenia, szoku, stresu i silnych emocji. Skierujmy się do specjalisty, gdy będziemy już spokojni i odzyskamy zdolność pełnej oceny sytuacji, w której się znaleźliśmy. Nie ma żadnych prawnych wymogów, aby roszczenia za szkody na osobie z ubezpieczeń OC czy NNW kierować do zakładu ubezpieczeń w jakimś narzuconym krótkim czasie od wypadku (np. 7, 14, czy 30 dni ) – roszczenia te muszą być zgłoszone tylko przed upływem terminów przedawnienia, które wynoszą co do zasady 3 lata, a niekiedy nawet do 20 lat od dnia wypadku. Nie podejmujcie więc Państwo pochopnych decyzji o wyborze swego pełnomocnika.

Nie wiesz czy Tobie albo osobie Ci bliskiej należy się odszkodowanie? Dostałeś niskie odszkodowanie? Myślisz, że już jest za późno na uzyskanie odszkodowania? Zapytaj. Szybko, bez kosztów, bez zobowiązań.

biuro@eventum.com.pl

510943567

502603736

odszkodowanie z OC za samochód
Man shoveling snow from the sidewalk in front of his house after
odszkodowanie za wypadek na budowie
odszkodowanie za uraz nogi
Loss Adjuster Inspecting Car Involved In Accident
odszkodowanie za błąd medyczny
odszkodowanie dla rowerzysty z OC
odszkodowanie za śmierć
odszkodowanie za inwalidztwo
odszkodowanie za potrącenie na pasach
odszkodowanie od rolnika
odszkodowanie za dziurę w drodze
wypadek z krową odszkodowanie
odszkodowanie za złamaną rękę
odszkodowanie za zbiory

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie zapytania do niczego nie zobowiązuje