61 855 24 45

Oferta

EVENTUM odszkodowania to kancelaria odszkodowawcza, której celem istnienia jest pomoc klientom w dochodzeniu odszkodowań. Swoją ofertę kierujemy do każdego, kto w procesie starania się o pozyskanie odszkodowania potrzebuje wsparcia doświadczonych ekspertów z zakresu ubezpieczeń.

NASZE SPECJALIZACJE

Specjalizacje ekspertów EVENTUM

Chociaż obszarem naszych zainteresowań są wszelkie sprawy z zakresu ubezpieczeń, to specjalizujemy się szczególnie w kilku ich obszarach. Pomagamy naszym klientom w trudnych sytuacjach życiowych, do których doprowadziły rozmaite nieprzewidziane zdarzenia.

A zatem zajmujemy się przede wszystkim szkodami na osobie, których doznają nasi klienci. Do takiej szkody dojść może niespodziewanie. Są to najczęściej wyniki wypadków przy pracy, wypadków drogowych, a także upadków podczas spaceru po nieodśnieżonej czy nierównym chodniku.

Błędy lekarskie

Poza szkodami na osobie spowodowanymi różnymi wypadkami, nasi eksperci zajmują się także pomocą klientom przy pozyskaniu odszkodowania za różnego rodzaju błędy medyczne. Kancelaria odszkodowawcza EVENTUM posiada w swojej ofercie kompleksowe usług z zakresu również uzyskania rent i zadośćuczynień w takich sprawach.

Sytuacje, w których pomagamy naszym klientom, to najczęściej wynagrodzenie im cierpień i niedogodności wywołanych błędami w diagnozie. Może to być więc konkretnie błąd diagnostyczny, ale także błąd terapeutyczny. Czasem błędnym działaniem jest wstrzymanie się od działań przez lekarza prowadzącego naszą sprawę.

Wspieramy więc klientów również przy sytuacji zaniechania w diagnostyce bądź leczeniu. Poza tego rodzaju błędami kancelaria EVENTUM zajmuje się sprawami również w celu pozyskania renty, odszkodowania i zadośćuczynienia dla matki, ojca i dziecka. Tutaj najczęściej rozwiązujemy sprawy z zakresu okołoporodowego błędu lekarskiego.

Nasi eksperci pomogli już wielu rodzinom, które efekty błędu lekarskiego odczuwają jeszcze na długo po opuszczeniu szpitala. Podczas porodu może bowiem dojść do niedotlenienia, dystocji barkowej, a także porażenia splotu ramiennego. Właśnie te rodzaje spraw zaliczamy do zakresu swojej specjalizacji.

Szkody na mieniu

Poza szkodami czysto cielesnymi, wynikającymi z wypadków czy niewłaściwego postępowania lekarzy, coraz większy odsetek spraw, które prowadzi nasza kancelaria, zalicza się do szkód na mieniu. W tych przypadkach podejmujemy się pomocy w pozyskaniu odszkodowań za szkody powstałe w majątku klientów.

Są to więc przede wszystkim następstwa zdarzeń losowych, takie jak pożar, czy huragan. Do naszych zainteresowań zawodowych należą także odszkodowania za szkody w uprawach rolnych. Co więcej, udało nam się wygrać już dziesiątki spraw związanych ze szkodą w pojeździe.

Odszkodowania za hałas

Poza wymienionymi wyżej rodzajami spraw, kancelaria odszkodowawcza EVENTUM podejmuje się prowadzenia spraw także z innych zakresów. Wśród nich wskazać należy niewątpliwie odszkodowania za hałas. W szczególności interesują nas sprawy związane z hałasem w obszarach ograniczonego użytkowania wokół lotnisk.

Na przestrzeni swojej kilkunastoletniej kariery do katalogu swoich spraw włączyliśmy sprawy związane z odszkodowaniami za hałas wokół lotniska Ławica w Poznaniu. Znaczne doświadczenie na tym polu sprawia, iż chętnie podejmiemy się również analogicznych spraw związanych z lotniskiem im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

Powodem, któremu zawdzięczamy takie zróżnicowanie spraw przynależących do naszej oferty, jest wyjątkowy zespół ekspertów. Prawnicy i specjaliści, którzy stanowią część naszej kancelarii odszkodowawczej, to osoby o długoletnim doświadczeniu w zakresie ubezpieczeń. Za sukces w naszym przypadku w znacznej mierze odpowiadają doświadczenie i wiedza.

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Co możemy dla Ciebie zrobić?

W ramach omówionych wyżej rodzajów spraw, staramy się dopasować nasze działania i pomoc klientowi do jego indywidualnej sytuacji. Właśnie dlatego kancelaria odszkodowawcza EVENTUM zajmuje się wszelkiego rodzaju roszczeniami wynikającymi z wypadków.

O jakie świadczenia postarają się dla Ciebie nasi eksperci? Są to przede wszystkim ubezpieczenie za ból i cierpienie, czy też zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Co więcej, nasi specjaliści postarają się o zwrot utraconych dochodów i kosztów dojazdów, a także kosztów dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Różne życiowe sytuacje doprowadzają do konieczności nabycia także specjalistycznego sprzętu medycznego. Pomożemy uzyskać więc zwrot kosztów za zakup wózka inwalidzkiego, protez, aparatów słuchowych, czy komputerów. Poza odszkodowaniami i zwrotem kosztów, nasi eksperci pomogą w pozyskaniu różnego rodzaju rent.

Jakie świadczenia pomogą uzyskać prawnicy EVENTUM?

Do rodzajów rent, o jakie postarają się nasi eksperci, należy zaliczyć rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwiększonych potrzeb, a także utraconych widoków na przyszłość. Często wypadek doprowadza do ogromnej ilości kosztów, których pokrycie dla wielu osób może stać się ogromnym wyzwaniem.

W ramach swojej działalności kancelaria EVENTUM pomaga pozyskać więc zwrot kosztów opieki osoby trzeciej, czy też kosztów pogrzebu. Poza zwrotami kosztów i rentami, prawnicy zajmują się również pomocą w pozyskaniu odszkodowań. Należy do nich chociażby odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej.

Nasi klienci mogą liczyć także na pozyskanie zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej, a także renty alimentacyjnej po zmarłym dla najbliższych członków rodziny. Mowa tu oczywiście o osobach, którym zmarły dostarczał środki utrzymania. Staramy się ponadto pozyskać pełne odszkodowanie za utracone mienie.

Kompleksowa obsługa klientów

Kancelaria odszkodowawcza EVENTUM stara się nieustannie poszerzać swoje horyzonty, by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby swoich klientów. Dlatego też nasi eksperci zajmują się pozyskiwaniem odszkodowań w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Do oferty kancelarii odszkodowawczej należy również pomoc w pozyskaniu odszkodowania na podstawie umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Są to również wszelkiego rodzaju sprawy związane z ubezpieczeniem na życie, ubezpieczeniem pracowniczym, czy też z ubezpieczenia grupowego.

W sytuacji, gdy nasz klient uległ wypadkowi przy pracy, pomagamy pozyskać również jednorazowe odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przewidziane właśnie na takie sytuacje. Ze względu na rosnące zainteresowanie szkodami na mieniu, również tego rodzaju odszkodowania należą do naszych zawodowych zainteresowań.

Pomożemy więc pozyskać odszkodowanie w sytuacji pożaru mieszkania, huraganu, czy szkody w uprawach. Poza pomocą w pozyskaniu różnych świadczeń, reprezentujemy naszych klientów także w negocjacjach. Ich przedmiotem może być tak zwana kapitalizacja renty. Polega ona na wypłacie jednego wysokiego świadczenia zamiast okresowych wypłat.

CO OBEJMUJE NASZA OFERTA?

Kancelaria odszkodowawcza EVENTUM – oferta:

Do zadań, których z chęcią podejmiemy się w celu pomocy naszym klientom, należą:

✅ ocenę rozmiaru poniesionej szkody,

✅ wystąpienie do właściwego zakładu ubezpieczeń ze zgłoszeniem roszczeń,

✅ prowadzenie sprawy i reprezentowanie Klienta od początku sprawy, poprzez cały proces likwidacji doznanej szkody, aż do momentu wypłaty należnego odszkodowania,

✅ weryfikacja spraw i ich ponownie otwieranie w sytuacji odmowy bądź zaniżenia odszkodowania przez zakład ubezpieczeń,

✅ odwołania (reklamacje) od decyzji zakładów ubezpieczeń,

✅ reprezentacja klienta podczas postępowania przed Rzecznikiem Finansowym,

✅ reprezentacja klienta podczas postępowania przed sądem przez radców prawnych lub adwokatów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzenie procesów o odszkodowania.

Podejmujemy sprawy nowe, przystępujemy do spraw w toku.

Kancelaria odszkodowawcza EVENTUM stara się pomóc każdemu klientowi, który tej pomocy potrzebuje. Oznacza to, iż nasi eksperci chętnie zajmą się nie tylko sprawami nowymi, ale także tymi, które są już w toku. Nasze działania obejmują więc zgłoszenie, iż nastąpiła określona szkoda, do zakładu ubezpieczeń.

Co więcej, pomagamy odwołać się od decyzji ubezpieczyciela w sytuacji, gdy klient uzyskał odmowę bądź wypłatę zaniżonej sumy odszkodowania. Chętnie zajmujemy się więc nie tylko nowymi sprawami, ale też i trwającymi. Oznacza to, że nasi eksperci podejmują się dołączenia do toczących się już spraw likwidacyjnych oraz spraw o odszkodowanie i rentę.

Kancelaria odszkodowawcza EVENTUM reprezentuje także swoich klientów w przypadku postępowania sądowego o odszkodowanie i rentę. Poza złożeniem pozwu o odszkodowanie oraz reprezentacji klienta podczas sprawy sądowej, zawsze pomagamy uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, zajmujemy się również przygotowaniem i wniesieniem apelacji w imieniu naszego klienta. Na swoim koncie mamy już kilka pomyślnie zakończonych postępowań przed Sądem Najwyższych. Jest to niewątpliwie zasługa naszych skarg kasacyjnych.

CO WYRÓŻNIA KANCELARIĘ EVENTUM?

Kancelaria EVENTUM – inna niż wszystkie!

Poznański rynek obfituje w najróżniejszego rodzaju wyspecjalizowane kancelarie odszkodowawcze. Jakie czynniki sprawiają, że to właśnie kancelaria odszkodowawcza EVENTUM to najlepszy wybór w Twojej sprawie?

Zaufanie do klienta

Popularną praktyką wielu firm zajmujących się pozyskiwaniem odszkodowań jest pewien niewygodny dla klienta wymóg. A mianowicie prawnicy nierzadko zmuszają zakład ubezpieczeń do wypłaty odszkodowania na konto kancelarii, a nie od razu klienta. Nasza firma zapewnia, iż Twoje pieniądze trafią od razu i w całości do Ciebie.

Transparentność

Nie staramy się ukryć, kim jesteśmy. Wręcz przeciwnie – rozpiera nas duma z powodu tego, jak świetny zespół ekspertów tworzy naszą kancelarię odszkodowawczą. Zapraszamy do zakładki „O nas”, gdzie dowiesz się, kim są ludzie reprezentujący EVENTUM. Staramy się, by każdy klient dobrze poznał osobę, która będzie prowadzić jego sprawę.

Najwyższe możliwe odszkodowanie

Każdy klient to dla nas sprawa największej wagi. Właśnie dlatego analizujemy pod każdym możliwym kątem wszystkie sprawy naszych klientów. Tylko ciężka praca i nieustępliwość pozwalają na osiągnięcie najlepszych wyników. W swojej pracy nigdy nie chodzimy więc na skróty. Nie spotkasz więc u nas łatwych i szybkich ugód, a rzetelną analizę możliwych świadczeń.

Próbujemy rozwiązać każdą sprawę

Najważniejszym czynnikiem tworzącym naszą kancelarię odszkodowawczą są klienci. Właśnie dlatego staramy się pomóc KAŻDEMU, kto zgłosi się do nas po pomoc. Wyznajemy zasadę, że nie ma spraw nie do rozwiązania i zrobimy wszystko, by pomóc. Nawet, jeżeli inne firmy odszkodowawcze oraz ubezpieczyciel odmówili współpracy.

Dotyczy to więc spraw, które pozornie się już zakończyły. Zapraszamy do kontaktu również klientów, którzy uzyskali odmowę od zakładu ubezpieczeń. Chętnie doradzimy również co zrobić, jeżeli ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, które uważamy za zaniżone.

Etyczny system wartości

Największą satysfakcję z naszej pracy dają nam możliwość pomocy klientom w trudnych często sytuacjach życiowych, oraz wygrywanie mnóstwa spraw. Dlatego też to nie wynagrodzenie stanowi najważniejszy aspekt obsługi klientów. Kancelaria odszkodowawcza EVENTUM nie pobiera żadnego honorarium od pozyskanych rent i zwrotów kosztów leczenia i rehabilitacji.

Honorarium o uczciwej wysokości

Kancelaria odszkodowawcza EVENTUM posiada własny sposób ustalania wysokości wynagrodzenia dla naszych prawników i specjalistów. Najważniejszą kwestią, która decyduje o jego wysokości, jest wynik sprawy. Co więcej, klient już na początku może oszacować wysokość honorarium, jakie prawnik przyjmie za swoje usługi.

Standardowo wynagrodzenie ustalane jest na zasadzie procentowej kwoty uzyskanego w wyniku sprawy odszkodowania. Najczęściej kwota ta wynosi 19% brutto, czyli z uwzględnieniem podatku VAT. Wynagrodzenie wyliczone w ten sposób wpisywane jest w umowę po uzgodnieniu z klientem.

Oznacza to, iż nie doliczamy do wskazanego w umowie wynagrodzenia dodatkowych kosztów prowadzenia sprawy w imieniu klienta. Innymi słowy, klient nie musi opłacać naszym prawnikom na przykład dojazdów na rozprawy. Ustalenie wynagrodzenia na zasadzie procentowej wartości odszkodowania motywuje nas do jak najlepszej pracy.

Im więcej zyska bowiem klient w wyniku podejmowanych przez nas działań i wykonywanych usług, tym wyższe odszkodowanie. A im wyższa kwota pozyskanego świadczenia, tym większy zarobek dla prawnika. Właśnie ten wspólny cel pomiędzy klientem i specjalistą sprawia, że eksperci dokładają wszelkich starań, by wygrać jak największą sumę.

Jak wybrać kancelarię odszkodowawczą?

Ostatnie, czego byśmy chcieli, to działać na szkodę naszych klientów i wbrew ich prawdziwe woli. Właśnie dlatego warto pamiętać, że wybór pełnomocnika w naszej sprawie powinien zostać dokonany z jak największym spokojem. Prosimy więc o niepodejmowanie tak ważnej decyzji w stanie szoku, wzburzenia, stresu i innych silnych emocji.

Kontakt z kancelarią odszkodowawczą i jakąkolwiek inną instytucją mającą pomóc nam w ciężkiej sytuacji, która nastąpiła w naszym życiu, powinien nastąpić, gdy pierwsze emocje już opadną. Wyzbycie się pierwszych impulsów i nieracjonalnego myślenia kierowanego paniką pomoże przemyśleć sytuację na spokojnie. Pełna ocena sytuacji to podstawa w przypadku wyboru pełnomocnika.

Przemyślane decyzje są najlepsze

Nie istnieją bowiem żadne prawnie ustalone terminy, w których zachodzi konieczność wskazania pełnomocnika. Czas na zgłoszenie szkody po wypadku powodującego szkodę objętą ubezpieczeniem OC czy NNW jest naprawdę długi. Wystawczy tylko zdążyć przed momentem przedawnienia, który następuje najczęściej 3, a czasami nawet 20 lat od dnia wypadku.

Jest to więc czas wystarczający do podjęcia rozsądnej, rozważnej i przemyślanej decyzji. Wybór osoby, której powierzamy naszą sprawę, to kwestia zbyt ważna, by podejść do niej zbyt pochopnie. Lepiej więc poczekać odpowiednio długo po wypadku, by zebrać siły do walki o swoje prawa.

Nie jesteś pewien, czy Tobie lub osobie Ci bliskiej przysługuje odszkodowanie? Zakład ubezpieczeń przyznał Ci odszkodowanie i uważasz, że jest ono za niskie? Obawiasz się, że czas na uzyskanie odszkodowania w Twojej sprawie już minął? Skontaktuj się z naszymi specjalistami – szybko, bez zobowiązań i żadnych kosztów.

Nie wiesz czy Tobie albo osobie Ci bliskiej należy się odszkodowanie? Dostałeś niskie odszkodowanie? Myślisz, że już jest za późno na uzyskanie odszkodowania? Zapytaj. Szybko, bez kosztów, bez zobowiązań.

  📧 biuro@eventum.com.pl

  📞510943567 – radca prawny Michał Strzelbicki

  📞 502603736 – radca prawny Mariusz Sadowski

   

   

  Bezpłatna ocena sprawy

   Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje