61 855 24 45

Oferta dla firm

Naszą ofertę kierujemy nie tylko do klientów indywidualnych, ale także do firm, w tym spółek oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Oferujemy pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań za szkody powstałe w związku z Państwa działalnością gospodarczą. Prowadzimy zarówno nowe sprawy, jak i weryfikujemy decyzje ubezpieczycieli wydane w sprawach wcześniejszych. Pomagamy uzyskać pełne odszkodowanie zarówno z polis własnych (ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, ubezpieczenie towaru w transporcie, ubezpieczenie autocasco), jak i z polis OC sprawcy szkody, zarówno w zakresie poniesionych strat, jak i utraconych dochodów. Doradzamy także w sytuacjach, w których to Państwa działalność gospodarcza jest źródłem szkody (np. na osobie pracownika).

W dotychczasowej praktyce zajmowaliśmy się uzyskiwaniem odszkodowań za takie zdarzenia, jak np. pożar domu wczasowego, zawalenie się szklarni, zalanie hurtowni oraz pubu ściekami, pożar hali magazynowej w gospodarstwie rolnym, pożar środków obrotowych znacznej wartości.

Oprócz pomocy w uzyskaniu odszkodowania, świadczymy także usługi audytu ubezpieczeniowego dla firm. Niejednokrotnie spotykamy się w naszej działalności z sytuacją, w której okazuje się, że firma nie jest prawidłowo ubezpieczona, tzn. nie posiada polis odpowiednio dopasowanych do przedmiotu czy zakresu jej działalności, albo odwrotnie – posiada ubezpieczenie, które w praktyce okazuje się niepotrzebne i generuje tylko zbędne koszty. Nasza pomoc pozwala na optymalizację wydatków ponoszonych w firmie na ubezpieczenia, a także na uniknięcie w przyszłości kosztów zdarzeń szkodowych, poprzez transfer ryzyka na towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach odpowiednio dobranych polis ubezpieczenia.

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie zapytania do niczego nie zobowiązuje