61 855 24 45

Lotnisko Krzesiny – odszkodowania za hałas

Napisz do nas – biuro@eventum.com.pl

Odszkodowania za hałas – lotnisko wojskowe w Krzesinach

Obszar ograniczonego użytkowania wokół lotniska Krzesiny w Poznaniu powstał na podstawie rozporządzenia nr 82/03 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2003 r. Następnie rozporządzenie to zostało przez Wojewodę Wielkopolskiego zmienione rozporządzeniem nr 40/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. W nowym rozporządzeniu istotnie rozszerzono granice obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska, który od tego czasu sięga nie tylko aż do Puszczykowa czy Stęszewa, ale obejmuje także Luboń, Wiry, Borówiec, Szczytniki, Daszewice, Kamionki, Plewiska, a nawet niektóre dzielnice Poznania, jak Ławica czy Junikowo.

Odszkodowania za hałas z lotniska wojskowego Krzesiny w Krzesinach

Zgodnie z art. 129 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych w obszarze ograniczonego użytkowania wokół lotniska wojskowego w Krzesinach, mieli 2 lata od dnia objęcia ich nieruchomości obszarem (czyli odpowiednio od dnia wejścia w życie pierwszego albo drugiego z w/w rozporządzeń), na wystąpienie z roszczeniami o odszkodowanie. Po upływie tego zawitego terminu, roszczenia o odszkodowanie wygasały.

 

Sprawa odszkodowań za hałas wokół lotniska w Krzesinach nie jest jednak zamknięta

Za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. K 2/17; link do treści wyroku), w którym Trybunał uznał, że termin 2 lat na zgłaszanie roszczeń był zbyt krótki, a przez to niezgodny z Konstytucją, mieszkańcy obszaru ograniczonego użytkowania mogą dostać „drugą szansę” na zgłaszanie roszczeń. Aktualnie w Sejmie toczą się prace nad poprawą tej regulacji. Projekt nowelizacji ustawy zakłada nie tylko wydłużenie terminu do 5 lat, ale wprowadza także zapis, że dla wszystkich obszarów ograniczonego użytkowania, a więc także dla Krzesin, termin będzie biegł na nowo. Oznacza to, że wszystkie osoby, które były właścicielami albo użytkownikami wieczystymi nieruchomości w chwili jej objęcia obszarem ograniczonego użytkowania wokół lotniska w Krzesinach (albo ich spadkobiercy), które wcześniej nie występowały o odszkodowanie, będą mogły wystąpić z roszczeniami.

Kancelaria EVENTUM ma doświadczenie w obsłudze spraw o odszkodowanie za hałas lotniczy. Z sukcesami prowadziliśmy kilkadziesiąt procesów o odszkodowanie od lotniska Ławica. Aktualnie przygotowujemy ofertę dla mieszkańców obszaru wokół Krzesin. Osoby zainteresowane dalszymi informacjami już teraz zapraszamy do kontaktu.

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje