61 855 24 45

Odszkodowania w transporcie, z OC przewoźnika, z ubezpieczenia cargo

odszkodowania cargo, z OC przewoźnikaTransport towarów uległ uszkodzeniu lub został skradziony? Dochodzisz odszkodowania z OC przewoźnika? Chcesz skorzystać z polisy ubezpieczenia mienia w transporcie cargo? Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, ale wystarcza ono na pokrycie tylko części szkód? A może otrzymałeś odmowę wypłaty odszkodowania?

Pomagamy uzyskać odszkodowanie za szkodę w transporcie

Kancelaria EVENTUM Odszkodowania pomoże Ci uzyskać odpowiednie odszkodowanie. Zbadamy nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z posiadanej przez Ciebie polisy, ale także z ubezpieczenia OC podmiotu trzeciego, który może ponosić odpowiedzialność za Twoją szkodę.

Nasza oferta dla osób, których mienie uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu, obejmuje w szczególności:

 • ustalenie, czy okoliczności sprawy dają podstawy do obciążenia odpowiedzialnością cywilną podmiotu trzeciego, np. przewoźnika,

 • ustalenie, czy i w którym zakładzie ubezpieczeń podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną za skutki wypadku posiada polisę ubezpieczenia OC,

 • ustalenie zakresu przysługujących osobie poszkodowanej roszczeń,

 • ustalenie, czy wypłacona dotąd kwota jest odpowiednia do warunków polisy albo czy wydana przez ubezpieczyciela odmowa zapłaty odszkodowania ma uzasadnienie,

 • pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu wysokości należnych kwot odszkodowania,

 • sformułowanie roszczeń i zgłoszenie żądania wypłaty odszkodowania ubezpieczycielowi,

 • reprezentację w toku całego postępowania przedsądowego,

 • ocenę zasadności kierowania powództwa do sądu,

 • przygotowanie pozwu oraz reprezentację procesową w toku całego postępowania sądowego.

Dowiedz się więcej na temat odszkodowania za szkodę w transporcie

Eksperci od odszkodowań z Kancelarii EVENTUM przygotowali szereg opracowań, wyjaśniających wątpliwości związane z dochodzeniem odszkodowań za szkody transportowe. Zapraszamy do lektury tekstów dostępnych pod linkami poniżej.

 1. Ubezpieczenia w transporcie.
 2. Kto może dochodzić roszczeń z OC przewoźnika?
 3. Uszkodzony transport towarów – co robić?
 4. Kradzież towaru podczas przewozu przesyłki.

W naszej dotychczasowej praktyce reprezentowaliśmy wiele osób poszkodowanych wskutek zdarzeń związanych z transportem towarów. Służymy Państwu naszym bogatym doświadczeniem i rozległą wiedzą. Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna EVENTUM

r. pr. Mariusz Sadowski, r. pr. dr Michał Strzelbicki s.c.

ul. Solna 27/8, 61-736 Poznań

tel. 510-943-567 , 502-603-736 , 61-855-24-45

e-mail: biuro@eventum.com.pl

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje