61 855 24 45

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

http://odszkodowaniedlabliskich.pl/

Pomoc prawna świadczona osobom najbliższym ofiar wypadków ze skutkiem śmiertelnym jest jednym z głównych obszarów naszej działalności. Sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej należą do najbardziej złożonych, a szczególnie szeroki wachlarz możliwych roszczeń powoduje, iż najlepiej w takich sprawach zdać się na profesjonalną pomoc specjalisty. Zapewniamy, iż nasza wiedza oraz doświadczenie pozwoli Państwu uzyskać możliwie najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie ze wszelkich dostępnych źródeł. Zbadamy nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC podmiotu ponoszącego odpowiedzialność cywilną, ale także z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie czy też z ubezpieczenia społecznego.

Nasza oferta dla rodzin ofiar wypadków śmiertelnych dotyczy przede wszystkim dochodzenia zadośćuczynienia i stosowanego odszkodowania oraz renty z polisy OC i obejmuje:

 • ustalenie, czy okoliczności sprawy dają podstawy do obciążenia odpowiedzialnością cywilną podmiotu trzeciego (np. sprawca wypadku, pracodawca, przedsiębiorca, zarządca terenu, placówka służby zdrowia dopuszczająca się błędu w leczeniu) i jakie są szanse na skuteczne uzyskanie od niego odszkodowania, zadośćuczynienia o renty,

 • ustalenie, czy i w którym zakładzie ubezpieczeń podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną za skutki wypadku śmiertelnego posiada polisę ubezpieczenia OC,

 • ustalenie kręgu osób najbliższych uprawnionych do otrzymania zadośćuczynienia, stosowanego odszkodowania, renty czy zwrotu kosztów pogrzebu,

 • pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu wysokości należnych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia i renty,

 • sformułowanie roszczeń i zgłoszenie żądania wypłaty odszkodowania podmiotowi odpowiedzialnemu oraz jego ubezpieczycielowi,

 • reprezentację w toku całego postępowania przedsądowego,

 • ocenę zasadności kierowania powództwa do sądu,

 • przygotowanie pozwu oraz reprezentację procesową w toku całego postępowania sądowego.

Ponadto oferujemy także:

 • ocenę, czy osobom najbliższym należą się świadczenia z innych źródeł, w szczególności z ZUS, ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń grupowych,

 • zgłaszanie roszczeń w w/w zakresie,

 • weryfikację decyzji wydanych przez ZUS i towarzystwa ubezpieczeniowe, przygotowywanie odwołań oraz kierowanie spraw do sądu.

W naszej dotychczasowej praktyce reprezentowaliśmy rodziny: ofiar wypadków komunikacyjnych, pieszych i rowerzystów potrąconych ze skutkiem śmiertelnym przez pojazdy, poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz w gospodarstwach rolnych, jak też osób zmarłych w konsekwencji błędów medycznych popełnionych przez personel medyczny w toku leczenia. Do grona naszych Klientów należą najbliżsi ofiar Katastrofy Smoleńskiej, wypadków na budowach największych inwestycji, jak stadiony piłkarskie czy obiekty infrastruktury transportu szynowego, krewni katastrof w ruchu lądowym. Służymy Państwu naszym bogatym doświadczeniem i rozległą wiedzą. Zapraszamy do kontaktu.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o roszczeniach przysługujących z tytułu śmierci osoby bliskiej, zapraszamy do lektury opracowań dostępnych w Centrum Pomocy Poszkodowanym pod poniższymi linkami:

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie zapytania do niczego nie zobowiązuje