61 855 24 45

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie z OC pojazdu

odszkodowanie i zadośćuczynienie z polisy OC sprawcy wypadkuMiałeś wypadek samochodowy nie z Twojej winy jako kierowca pojazdu i doznałeś obrażeń ciała? Jesteś poszkodowanym pasażerem samochodu, motocykla, autobusu czy tramwaju? Jako pieszy lub rowerzysta zostałeś potrącony przez pojazd mechaniczny? Pomożemy Ci uzyskać należne zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Pomoc prawna osobom, które w wypadkach komunikacyjnych doznały obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia należy do podstawowych obszarów naszej działalności. Zbadamy nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego lub z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ale także z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie czy też z ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS).

Nasza oferta dla osób poszkodowanych w wypadkach dotyczy przede wszystkim dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania (np. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, koszty opieki osoby trzeciej, koszty dojazdów, utracone lub zniszczone rzeczy osobiste, utracone dochody) oraz renty z polisy OC pojazdu i obejmuje:

 • ustalenie, czy okoliczności sprawy dają podstawy do obciążenia odpowiedzialnością cywilną posiadacza pojazdu lub kierującego nim, względnie czy są podstawy do dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania i renty z funduszu gwarancyjnego,

 • ustalenie, czy i w którym zakładzie ubezpieczeń podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną za skutki wypadku posiada polisę ubezpieczenia OC,

 • w przypadku osoby kierującej, gdy nie doszło do zderzenia z innym pojazdem – ocenę, czy są podstawy do dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania i renty z OC pojazdu, który poszkodowany prowadził,

 • ustalenie zakresu przysługujących osobie poszkodowanej roszczeń,

 • pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu wysokości należnych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia i renty,

 • sformułowanie roszczeń i zgłoszenie żądania wypłaty odszkodowania ubezpieczycielowi,

 • reprezentację w toku całego postępowania przedsądowego,

 • ocenę zasadności kierowania powództwa do sądu,

 • przygotowanie pozwu oraz reprezentację procesową w toku całego postępowania sądowego.

Ponadto oferujemy także:

 • ocenę, czy osobie poszkodowanej należą się świadczenia z innych źródeł, w szczególności z ZUS/KRUS, ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń grupowych,

 • zgłaszanie roszczeń w w/w zakresie,

 • weryfikację decyzji wydanych przez ZUS/KRUS i towarzystwa ubezpieczeniowe, przygotowywanie odwołań oraz kierowanie spraw do sądu.

odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcyW naszej dotychczasowej praktyce reprezentowaliśmy setki osób poszkodowanych w wypadkach jako kierowcy samochodów, motocykli i motorowerów (także z własnego OC), pasażerowie samochodów, motocykli, autobusów, tramwajów czy pociągów, piesi czy rowerzyści. Służymy Państwu naszym bogatym doświadczeniem i rozległą wiedzą. Zapraszamy do kontaktu.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o roszczeniach przysługujących z tytułu wypadków komunikacyjnych, zapraszamy do lektury opracowań dostępnych w Centrum Pomocy Poszkodowanym pod poniższymi linkami:

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie zapytania do niczego nie zobowiązuje