61 855 24 45

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę na osobie z polisy OC

odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonym chodnikuDoznałeś obrażeń ciała wskutek upadku na nieodśnieżonej czy nieposypanej nawierzchni? Przewróciłeś się na nierównym, dziurawym chodniku? Pies sąsiada pogryzł Twoje dziecko? EVENTUM może pomóc Ci uzyskać odszkodowanie. Zbadamy nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, ale także z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie czy też z ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS).

Nasza oferta dla osób poszkodowanych w wypadkach dotyczy przede wszystkim dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania (np. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, koszty opieki osoby trzeciej, koszty dojazdów, utracone lub zniszczone rzeczy osobiste, utracone dochody) oraz renty z polisy OC i obejmuje:

 • ustalenie, czy okoliczności sprawy dają podstawy do obciążenia odpowiedzialnością cywilną podmiotu trzeciego, np. zarządu dróg, zarządcy nieruchomości, właściciela zwierzęcia,

 • ustalenie, czy i w którym zakładzie ubezpieczeń podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną za skutki wypadku posiada polisę ubezpieczenia OC,

 • ustalenie zakresu przysługujących osobie poszkodowanej roszczeń,

 • pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu wysokości należnych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia i renty,

 • sformułowanie roszczeń i zgłoszenie żądania wypłaty odszkodowania ubezpieczycielowi,

 • reprezentację w toku całego postępowania przedsądowego,

 • ocenę zasadności kierowania powództwa do sądu,

 • przygotowanie pozwu oraz reprezentację procesową w toku całego postępowania sądowego.

Ponadto oferujemy także:

 • ocenę, czy osobie poszkodowanej należą się świadczenia z innych źródeł, w szczególności z ZUS/KRUS, ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń grupowych,

 • zgłaszanie roszczeń w w/w zakresie,

 • weryfikację decyzji wydanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, przygotowywanie odwołań oraz kierowanie spraw do sądu.

W naszej dotychczasowej praktyce reprezentowaliśmy setki osób poszkodowanych w wypadkach na nieodśnieżonych czy nieposypanych chodnikach oraz dziurawych, niewłaściwie utrzymanych nawierzchniach. Służymy Państwu naszym bogatym doświadczeniem i rozległą wiedzą. Zapraszamy do kontaktu.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o roszczeniach przysługujących z tytułu odszkodowanie za dziurę w drodzewypadków podobnych, zapraszamy do lektury opracowań dostępnych w Centrum Pomocy Poszkodowanym pod poniższymi linkami:

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie zapytania do niczego nie zobowiązuje