61 855 24 45

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy

odszkodowanie za wypadek przy pracyDoznałeś obrażeń ciała wskutek wypadku przy pracy? Po wypadku przy pracy jesteś niezdolny do pracy, musisz się przekwalifikować lub wymagasz stałej pomocy i opieki?

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy

Kancelaria EVENTUM Odszkodowania pomoże Ci uzyskać odpowiednie odszkodowanie. Zbadamy nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC pracodawcy lub innego podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, ale także z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie czy też z ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS).

Nasza oferta dla osób poszkodowanych w wypadkach dotyczy przede wszystkim dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania (np. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, koszty opieki osoby trzeciej, koszty dojazdów, utracone lub zniszczone rzeczy osobiste, utracone dochody) oraz renty z polisy OC i obejmuje:

 • ustalenie, czy okoliczności sprawy dają podstawy do obciążenia odpowiedzialnością cywilną podmiotu trzeciego, np. pracodawcy, przedsiębiorcy prowadzącego inne przedsiębiorstwo lub innego jeszcze podmiotu – możesz mieć prawo do odszkodowania nawet jeśli nikt nie ponosi winy za to, że doszło do wypadku,

 • ustalenie, czy i w którym zakładzie ubezpieczeń podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną za skutki wypadku posiada polisę ubezpieczenia OC,

 • ustalenie zakresu przysługujących osobie poszkodowanej roszczeń,

 • pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu wysokości należnych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia i renty,

 • sformułowanie roszczeń i zgłoszenie żądania wypłaty odszkodowania ubezpieczycielowi,

 • reprezentację w toku całego postępowania przedsądowego,

 • ocenę zasadności kierowania powództwa do sądu,

 • przygotowanie pozwu oraz reprezentację procesową w toku całego postępowania sądowego.

Ponadto oferujemy także:

 • ocenę, czy osobie poszkodowanej należą się świadczenia z innych źródeł, w szczególności z ZUS/KRUS, ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń grupowych,

 • zgłaszanie roszczeń w w/w zakresie,

 • weryfikację decyzji wydanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, przygotowywanie odwołań oraz kierowanie spraw do sądu.

Wiemy, jak skutecznie uzyskać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy

W naszej dotychczasowej praktyce reprezentowaliśmy wiele osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Służymy Państwu naszym bogatym doświadczeniem i rozległą wiedzą. W naszej działalności osiągamy sukcesy, a nasza pomoc przynosi efekty – tutaj poznasz wybrane sprawy naszych Klientów, dla których uzyskaliśmy odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę powstałą na skutek wypadku przy pracy.

Skutecznie pomagamy także uzyskać świadczenie z umowy ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków albo z ubezpieczenia grupowego (np. pracowniczego).

O naszych sukcesach w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy pisaliśmy także tutaj:

Dowiedz się więcej o odszkodowaniach za wypadek w pracy

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o roszczeniach przysługujących z tytułu wypadków podobnych, zapraszamy do lektury opracowania dostępnego w Centrum Pomocy Poszkodowanym pod poniższymi linkami:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szanse na odszkodowanie:

radca prawny dr Michał Strzelbicki tel. 510 943 567

radca prawny Mariusz Sadowski tel. 502 603 736

sekretariat kancelarii tel. 61 855 24 45

e-mail: biuro@eventum.com.pl

 

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje