61 855 24 45

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek przy pracy

odszkodowanie za wypadek przy pracyDoznałeś obrażeń ciała wskutek wypadku przy pracy? Po wypadku przy pracy jesteś niezdolny do pracy, musisz się przekwalifikować lub wymagasz stałej pomocy i opieki? EVENTUM może pomóc Ci uzyskać odpowiednie odszkodowanie. Zbadamy nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC pracodawcy lub innego podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, ale także z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie czy też z ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS).

Nasza oferta dla osób poszkodowanych w wypadkach dotyczy przede wszystkim dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania (np. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, koszty opieki osoby trzeciej, koszty dojazdów, utracone lub zniszczone rzeczy osobiste, utracone dochody) oraz renty z polisy OC i obejmuje:

 • ustalenie, czy okoliczności sprawy dają podstawy do obciążenia odpowiedzialnością cywilną podmiotu trzeciego, np. pracodawcy, przedsiębiorcy prowadzącego inne przedsiębiorstwo lub innego jeszcze podmiotu – możesz mieć prawo do odszkodowania nawet jeśli nikt nie ponosi winy za to, że doszło do wypadku,

 • ustalenie, czy i w którym zakładzie ubezpieczeń podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną za skutki wypadku posiada polisę ubezpieczenia OC,

 • ustalenie zakresu przysługujących osobie poszkodowanej roszczeń,

 • pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu wysokości należnych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia i renty,

 • sformułowanie roszczeń i zgłoszenie żądania wypłaty odszkodowania ubezpieczycielowi,

 • reprezentację w toku całego postępowania przedsądowego,

 • ocenę zasadności kierowania powództwa do sądu,

 • przygotowanie pozwu oraz reprezentację procesową w toku całego postępowania sądowego.

Ponadto oferujemy także:

 • ocenę, czy osobie poszkodowanej należą się świadczenia z innych źródeł, w szczególności z ZUS/KRUS, ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń grupowych,

 • zgłaszanie roszczeń w w/w zakresie,

 • weryfikację decyzji wydanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, przygotowywanie odwołań oraz kierowanie spraw do sądu.

W naszej dotychczasowej praktyce reprezentowaliśmy wiele osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Służymy Państwu naszym bogatym doświadczeniem i rozległą wiedzą. Zapraszamy do kontaktu.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o roszczeniach przysługujących z tytułu wypadków podobnych, zapraszamy do lektury opracowania dostępnego w Centrum Pomocy Poszkodowanym pod poniższym linkiem:

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie zapytania do niczego nie zobowiązuje