61 855 24 45

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Oodszkodowanie z OC rolnikówDoznałeś obrażeń ciała wskutek wypadku przy pracy w rolnictwie? Po wypadku przy pracy w gospodarstwie jesteś niezdolny do pracy, musisz się przekwalifikować lub wymagasz stałej pomocy i opieki?

Pomożemy Ci uzyskać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy w rolnictwie

EVENTUM pomoże Ci uzyskać wysokie odszkodowanie. Zbadamy nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia OC rolnika lub innego podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, ale także z ubezpieczeń NNW, ubezpieczeń na życie czy też z ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS).

Nasza oferta dla osób poszkodowanych w wypadkach dotyczy przede wszystkim dochodzenia zadośćuczynienia, odszkodowania (np. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, koszty opieki osoby trzeciej, koszty dojazdów, utracone lub zniszczone rzeczy osobiste, utracone dochody) oraz renty z polisy OC i obejmuje:

 • ustalenie, czy okoliczności sprawy dają podstawy do obciążenia odpowiedzialnością cywilną podmiotu trzeciego, np. rolnika lub innego podmiotu – możesz mieć prawo do odszkodowania nawet jeśli nikt nie ponosi winy za to, że doszło do wypadku, jak również wtedy, gdy gospodarstwo rolne prowadzi osoba z Twojej najbliższej rodziny (np. ojciec, syn, żona, brat),

 • ustalenie, czy i w którym zakładzie ubezpieczeń podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną za skutki wypadku posiada polisę ubezpieczenia OC,

 • ustalenie zakresu przysługujących osobie poszkodowanej roszczeń,

 • pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu wysokości należnych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia i renty,

 • sformułowanie roszczeń i zgłoszenie żądania wypłaty odszkodowania ubezpieczycielowi,

 • reprezentację w toku całego postępowania przedsądowego,

 • ocenę zasadności kierowania powództwa do sądu,

 • przygotowanie pozwu oraz reprezentację procesową w toku całego postępowania sądowego.

Ponadto oferujemy także:

 • ocenę, czy osobie poszkodowanej należą się świadczenia z innych źródeł, w szczególności z ZUS/KRUS, ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń grupowych,

 • zgłaszanie roszczeń w w/w zakresie,

 • weryfikację decyzji wydanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, przygotowywanie odwołań oraz kierowanie spraw do sądu.

Mamy doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowania za wypadek w rolnictwie oraz wypadek przy pracy

W naszej dotychczasowej praktyce reprezentowaliśmy wiele osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz w gospodarstwach rolnych. Służymy Państwu naszym bogatym doświadczeniem i rozległą wiedzą. W naszej działalności osiągamy sukcesy, a nasza pomoc przynosi efekty – tutaj poznasz wybrane sprawy naszych Klientów, dla których uzyskaliśmy odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę powstałą na skutek wypadku przy pracy.

Skutecznie pomagamy także uzyskać świadczenie z umowy ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków albo z ubezpieczenia grupowego (np. pracowniczego).

O naszych sukcesach w sprawach o odszkodowania w rolnictwie pisaliśmy także tutaj:

Dowiedz się więcej o odszkodowaniach za wypadek w rolnictwie

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o roszczeniach przysługujących z tytułu wypadków podobnych, zapraszamy do lektury opracowań dostępnych w Centrum Pomocy Poszkodowanym pod poniższymi linkami:

 1. Wypadek w gospodarstwie rolnym, wypadek przy żniwach i innych pracach rolniczych.
 2. Odszkodowanie z KRUS.
 3. Odszkodowanie za wypadek spowodowany przez zwierzę.
 4. Odszkodowanie za amputację palców ręki, nogi.
 5. Odszkodowanie za uszkodzenie oka, utratę wzroku.
 6. Odszkodowanie za utratę słuchu.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szanse na odszkodowanie:

radca prawny dr Michał Strzelbicki tel. 510 943 567

radca prawny Mariusz Sadowski tel. 502 603 736

sekretariat kancelarii tel. 61 855 24 45

e-mail: biuro@eventum.com.pl

 

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje