61 855 24 45

Odszkodowanie za pożar, powódź i inne szkody w mieniu

odszkodowanie za pożar, powódźTwój dom lub mieszkanie ucierpiało wskutek pożaru, powodzi, zalania czy innego zdarzenia? Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, ale wystarcza ono na pokrycie tylko części szkód? A może otrzymałeś odmowę wypłaty odszkodowania? EVENTUM może pomóc Ci uzyskać odpowiednie odszkodowanie. Zbadamy nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z posiadanej przez Ciebie polisy, ale także z ubezpieczenia OC podmiotu trzeciego, który może ponosić odpowiedzialność za Twoją szkodę.

Nasza oferta dla osób, których mienie uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu, obejmuje w szczególności:

  • ustalenie, czy okoliczności sprawy dają podstawy do obciążenia odpowiedzialnością cywilną podmiotu trzeciego, np. sąsiada, wspólnoty mieszkaniowej, wykonawców robót budowlanych, kierownika budowy itp.

  • ustalenie, czy i w którym zakładzie ubezpieczeń podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną za skutki wypadku posiada polisę ubezpieczenia OC,

  • ustalenie zakresu przysługujących osobie poszkodowanej roszczeń,

  • ustalenie, czy wypłacona dotąd kwota jest odpowiednia do warunków polisy albo czy wydana przez ubezpieczyciela odmowa zapłaty odszkodowania ma uzasadnienie,

  • pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu wysokości należnych kwot odszkodowania,

  • sformułowanie roszczeń i zgłoszenie żądania wypłaty odszkodowania ubezpieczycielowi,

  • reprezentację w toku całego postępowania przedsądowego,

  • ocenę zasadności kierowania powództwa do sądu,

  • przygotowanie pozwu oraz reprezentację procesową w toku całego postępowania sądowego.

W naszej dotychczasowej praktyce reprezentowaliśmy wiele osób poszkodowanych wskutek zdarzeń takich jak pożary, powodzie, zalania czy wadliwie wykonane prace budowlane. Służymy Państwu naszym bogatym doświadczeniem i rozległą wiedzą. Zapraszamy do kontaktu.

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie zapytania do niczego nie zobowiązuje