61 855 24 45

Odszkodowanie za pożar, powódź i inne szkody w mieniu

Odszkodowanie za szkody pożarowe, powodziowe i innego typu

Dom to najważniejsze miejsce na ziemi dla wielu z nas. Chcemy czuć się w nim bezpiecznie, dlatego często decydujemy się na ubezpieczenie go. Czasem niestety naprawy tego, co zniszczyły różne żywioły, nie wynagradza suma odszkodowania zaproponowana przez ubezpieczyciela.

Bez względu na to, co było przyczyną zniszczenia naszego mienia, mamy prawo starać się o naprawę tego stanu rzeczy. Właśnie dlatego warto zasięgnąć rady osób, które specjalizują się w pozyskiwaniu świadczeń mających na celu przywrócić dom do swojego pierwotnego stanu tak szybko, jak to możliwe.

Czy Twój dom albo mieszkanie ucierpiało w wyniku pożaru, powodzi, zalania albo innego zdarzenia? Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela nie pokrywa szkód na mieniu w całości? Być może ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania? Zgłoś się do Kancelarii Odszkodowawczej EVENTUM. Zadbamy o to, abyś otrzymał pełną rekompensatę za szkody pożarowe, powodziowe i inne.

POMOC W UZYSKANIU WYSOKIEGO ODSZKODOWANIA ZA SZKODĘ W MIENIU

Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM powstała po to, by pomagać poszkodowanym, uzyskać jak najwyższe kwoty odszkodowania i innych świadczeń, przysługujących w określonych okolicznościach. W swojej ofercie posiadamy wiele usług mających na celu naprawę szkody na mieniu.

We wszystkich sprawach, które prowadzą nasi prawnicy i radcowie prawni, kładziemy nacisk na uzyskanie dla klienta jak największej kwoty odszkodowania. Co więcej, robimy wszystko, by zaspokoić roszczenia klienta ze wszystkich możliwych źródeł. W przypadku szkody na mieniu będzie to więc pozyskanie wypłaty z polisy klienta, jak i podmiotu trzeciego, który może ponosić odpowiedzialność za powstałą szkodę. Takie podejście to gwarancja satysfakcji klienta, jak też uzyskania wysokiego odszkodowania.

Jak więc najczęściej przebiega postępowanie naszych specjalistów, które ma na celu uzyskanie jak najwyższej kwoty odszkodowania dla klienta za szkodę na mieniu? Do swojej oferty Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM włączyła wiele różnych usług, które w stosunkowo prosty sposób zapewnią Ci należyte wsparcie. Niezależnie od tego, czy mowa o szkodach pożarowych, czy jakichkolwiek innych — możesz na nas polegać!

JAK MOŻEMY CI POMÓC W UZYSKANIU ODSZKODOWANIA ZA SZKODĘ NA MIENIU?

Osoby, których mienie uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu, mogą liczyć na fachową pomoc naszych specjalistów. W ramach oferty naszej kancelarii wykonujemy wiele różnych usług, dzięki którym Twoja szkoda ulegnie jak największemu pokryciu.

Do oferty Kancelarii EVENTUM w przypadku szkody na mieniu należy zaliczyć:

– ustalenie podstaw obciążenia odpowiedzialnością cywilną podmiotu trzeciego na podstawie okoliczności sprawy. Może być to na przykład sąsiad, wykonawca robót budowlanych, kierownik budowy, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa oraz wiele innych podmiotów,

– ustalenie, czy i w jakim zakładzie ubezpieczeń podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną posiada polisę ubezpieczenia OC,

– wyznaczenie zakresu roszczeń przysługujących osobie poszkodowanej na zasadzie szkody na mieniu,

– ustalenie, czy kwota, którą wypłacił poszkodowanemu ubezpieczyciel, jest adekwatna do warunków polisy,

– jeżeli poszkodowany spotkał się z odmową wypłaty odszkodowania ze strony ubezpieczyciela, ustalenie, czy takie stanowisko posiada stosowne uzasadnienie,

– pomoc w zgromadzeniu dokumentacji niezbędnej w postępowaniu oraz dającej podstawę wyznaczeniu wysokości kwot odszkodowania należnych klientowi,

– sformułowanie roszczeń i wystąpienie do ubezpieczyciela z żądaniem wypłaty odszkodowania w odpowiedniej sumie,

– reprezentację klienta na wszystkich etapach postępowania przedsądowego,

– ocenę, czy zaistniałe okoliczności dają podstawę do wszczęcia postępowania sądowego i stwierdzenie, jakie są szanse na wygranie w procesie,

– przygotowanie pozwu i reprezentację klienta w toku całego postępowania przed sądem.

NASZE DOŚWIADCZENIE W POZYSKIWANIU ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY POŻAROWE I NIE TYLKO

Prawie dwunastoletnia praktyka Kancelarii Odszkodowawczej EVENTUM zapewniła naszemu zespołowi mnóstwo szans na budowanie doświadczenia i okazji do nauki tego, jak w praktyce wygląda pozyskiwanie odszkodowań. W tym okresie udało nam się pomóc wielu osobom poszkodowanym wskutek różnych zdarzeń losowych.

Można więc z pewnością powiedzieć, iż przyłożyliśmy rękę do odbudowy i remontu domów oraz mieszkań zniszczonych pożarami, powodziami, a nawet wadliwie wykonanymi pracami budowlanymi. Oferujemy więc Państwu pomoc opartą na bogatym i nierzadko wieloletnim doświadczeniu naszych ekspertów, jak też rozległą wiedzą merytoryczną oraz praktyczną.

Sukcesy, które osiągają specjaliści z Kancelarii Eventum, pokazują, że nasze działania przynoszą wymierne korzyści klientom, którzy powierzyli nam swoje sprawy związane z odszkodowaniem. Kliknij tutaj, by poznać wybrane sprawy naszych klientów dotyczące szkody na mieniu. Powodem tych szkód były pożary, zalania, huragany i inne zdarzenia losowe.

Chcąc zapewnić naszych klientów o tym, iż znamy się na rzeczy i jesteśmy chętni do pomocy, postanowiliśmy opisać kilka najciekawszych spraw z zakresu szkód w mieniu. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi artykułami:

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ODSZKODOWANIA ZA SZKODĘ W MIENIU?

Kancelaria Odszkodowawcza EVENTUM kładzie duży nacisk na zwiększanie świadomości naszych klientów co do realiów prawa ubezpieczeń. Właśnie dlatego poza czystą pomocą staramy się przekazywać wszelkie informacje w przystępny i zrozumiały sposób. W tym celu powstało nasze Centrum Pomocy Poszkodowanym.

Jest ono niczym innym jak kompendium wiedzy ubezpieczeniowej zbudowanej z opracowań przygotowanych przez naszych specjalistów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tekstami poszerzającymi wiedzę na temat odszkodowania za szkodę na mieniu:

  1. Odszkodowanie za pożar.
  2. Zasada proporcji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szanse na odszkodowanie:

radca prawny dr Michał Strzelbicki tel. 510 943 567

radca prawny Mariusz Sadowski tel. 502 603 736

sekretariat kancelarii tel. 61 855 24 45

e-mail: biuro@eventum.com.pl

 

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje