61 855 24 45

Odszkodowanie za pożar, powódź i inne szkody w mieniu

odszkodowanie za pożar, powódźTwój dom lub mieszkanie ucierpiało wskutek pożaru, powodzi, zalania czy innego zdarzenia? Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, ale wystarcza ono na pokrycie tylko części szkód? A może otrzymałeś odmowę wypłaty odszkodowania?

Pomożemy Ci uzyskać wysokie odszkodowanie za szkodę w mieniu

Kancelaria EVENTUM Odszkodowania pomoże Ci uzyskać odpowiednie odszkodowanie. Zbadamy nie tylko możliwość uzyskania odszkodowania z posiadanej przez Ciebie polisy, ale także z ubezpieczenia OC podmiotu trzeciego, który może ponosić odpowiedzialność za Twoją szkodę.

Nasza oferta dla osób, których mienie uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu, obejmuje w szczególności:

 • ustalenie, czy okoliczności sprawy dają podstawy do obciążenia odpowiedzialnością cywilną podmiotu trzeciego, np. sąsiada, wspólnoty mieszkaniowej, wykonawców robót budowlanych, kierownika budowy itp.

 • ustalenie, czy i w którym zakładzie ubezpieczeń podmiot ponoszący odpowiedzialność cywilną za skutki wypadku posiada polisę ubezpieczenia OC,

 • ustalenie zakresu przysługujących osobie poszkodowanej roszczeń,

 • ustalenie, czy wypłacona dotąd kwota jest odpowiednia do warunków polisy albo czy wydana przez ubezpieczyciela odmowa zapłaty odszkodowania ma uzasadnienie,

 • pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i ustaleniu wysokości należnych kwot odszkodowania,

 • sformułowanie roszczeń i zgłoszenie żądania wypłaty odszkodowania ubezpieczycielowi,

 • reprezentację w toku całego postępowania przedsądowego,

 • ocenę zasadności kierowania powództwa do sądu,

 • przygotowanie pozwu oraz reprezentację procesową w toku całego postępowania sądowego.

Wiemy, jak uzyskać wysokie odszkodowanie za szkodę w mieniu spowodowaną przez pożar, powódź, huragan

W naszej dotychczasowej praktyce reprezentowaliśmy wiele osób poszkodowanych wskutek zdarzeń takich jak pożary, powodzie, zalania czy wadliwie wykonane prace budowlane. Służymy Państwu naszym bogatym doświadczeniem i rozległą wiedzą.

W naszej działalności osiągamy sukcesy, a nasza pomoc przynosi efekty – tutaj poznasz wybrane sprawy naszych Klientów, dla których uzyskaliśmy odszkodowanie za szkodę w mieniu spowodowaną pożarem, zalaniem, huraganem oraz innymi zdarzeniami losowymi.

O naszych sukcesach w sprawach o odszkodowanie za szkody w mieniu, powstałe na skutek pożaru, zalania czy innych zdarzeń pisaliśmy także tutaj:

Dowiedz się więcej o odszkodowaniach za szkody w mieniu

Nasi eksperci wyjaśniają wątpliwości związane z uzyskiwaniem odszkodowań za szkody w mieniu. Zapraszamy do lektury opracowań pod poniższymi linkami:

 1. Odszkodowanie za pożar.
 2. Zasada proporcji.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szanse na odszkodowanie:

radca prawny dr Michał Strzelbicki tel. 510 943 567

radca prawny Mariusz Sadowski tel. 502 603 736

sekretariat kancelarii tel. 61 855 24 45

e-mail: biuro@eventum.com.pl

 

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje