61 855 24 45

Port Lotniczy Gdańsk – odszkodowania za hałas

Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

P6261685

Napisz do nas – gdansk@eventum.com.pl

W wyroku z dnia 7 marca 2018 r. (sygn. K 2/17) Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis wprowadzający 2-letni termin na zgłaszanie roszczeń o odszkodowanie za hałas w obszarze ograniczonego użytkowania wokół lotniska jest niezgodny z Konstytucją RP, ponieważ termin 2 lat jest w ocenie TK za krótki. Trybunał dał jednak Sejmowi rok na przygotowanie i uchwalenie w to miejsce nowej regulacji – wyrok wejdzie w życie dopiero po tym okresie, zatem dopiero wtedy przepis utraci moc obowiązującą.

Sprawa ma znaczenie dla właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarach ograniczonego użytkowania wokół lotnisk, w tym lotniska w Gdańsku. Na chwilę obecną zaskarżony przepis nadal obowiązuje, niemniej jednak dla osób, które 2-letniego terminu nie dochowały, w przyszłości może otworzyć się furtka pozwalająca na skuteczne dochodzenie roszczeń.

Zgodnie z uchwałą nr 203/XVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 roku, utworzono obszar ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, obejmujący część miasta Gdańsk, jak i kilka pobliskich miejscowości, w tym Rębiechowo i Banino.

Jako właściciele albo użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych w tym obszarze, mają Państwo prawo do odszkodowania za negatywne skutki lokalizacji nieruchomości w strefie oddziaływania lotniska. Z roszczeniem o odszkodowanie wystąpić można w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie uchwały, tj. do dnia 30 marca 2018 r.

Proponujemy Państwu profesjonalną pomoc prawną w uzyskaniu należnego Państwu odszkodowania. Nasza oferta obejmuje przygotowanie i zgłoszenie roszczeń, reprezentowanie Państwa przed odpowiednimi instytucjami, a także prowadzenie sprawy przed sądem.

EVENTUM od ponad 10 lat świadczy usługi pomocy prawnej w uzyskiwaniu odszkodowań. Nasza działalność oparta jest na rzetelności i zaufaniu, a wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od wyniku sprawy. Zaufały nam już setki Klientów, dla których uzyskaliśmy odszkodowania liczone w milionach złotych. Powierzając nam sprawę, wybierają Państwo specjalistów z szeroką wiedzą, uznaną na poznańskim rynku marką oraz bogatym doświadczeniem w branży odszkodowań.

Naszym dodatkowym atutem jest ścisła współpraca z kancelarią adwokacką, mającą doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw (Krzesiny, Poznań Ławica) – w sprawach tych zapadały już korzystne dla naszych Klientów prawomocne wyroki, liczne sprawy są w toku, w wielu z nich biegli wydali już korzystne dla naszych Klientów opinie. W ramach naszej oferty kancelaria będzie reprezentowała Państwa przed sądem.

Zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji i odpowiemy na Państwa pytania.

Link to treści uchwały wraz z mapą obszaru oraz wykazem nieruchomości.

Informacja o kosztach

W związku z dużym zainteresowaniem naszą ofertą, poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące kosztów dochodzenia odszkodowania po stronie Klienta.

Postępowanie przedsądowe

 1. W przypadku uzyskania odszkodowania – prowizja EVENTUM od uzyskanej kwoty w wysokości 19% brutto (z VAT).

 2. W przypadku braku odszkodowania – brak prowizji EVENTUM.

Postępowanie sądowe

 1. Opłata stała na rzecz EVENTUM w wysokości 250 zł brutto (z VAT), płatna w terminie 14 dni od dnia złożenia pozwu w sądzie.

 2. Wpis sądowy – płatna na rachunek sądu kwota równa 5% wartości przedmiotu sporu (kwoty odszkodowania, której się domagamy przed sądem); istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z tego kosztu przez sąd w całości lub w części.

 3. Zaliczki na opinie biegłych – w wysokości ustalanej przez sąd; istnieje możliwość zwolnienia z tego kosztu przez sąd w całości lub w części.
 4. W przypadku uzyskania odszkodowania (wygrana sprawa w całości lub w części):
 • ustalona w umowie prowizja EVENTUM od zasądzonej kwoty,

 • zwrot wpisu oraz zaliczek na biegłych od strony przeciwnej w całości lub w części.

  5. W przypadku porażki przez sądem:

 • brak prowizji EVENTUM,

 • koszty zastępstwa strony przeciwnej (adwokat/radca prawny reprezentujący pozwanego), w kwocie zależnej od wartości przedmiotu sporu, wynikającej z przepisów,

 • przepada wpis,

 • koszty opinii biegłych w całości.

Napisz do nas – gdansk@eventum.com.pl

 

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje