EVENTUM – Twój prawnik od odszkodowań

Kancelaria Prawna EVENTUM już od ponad 14 lat pomaga poszkodowanym w dochodzeniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeń. Nasz zespół tworzą doświadczeni radcowie prawni i adwokaci specjalizujący się w prawie odszkodowawczym i ubezpieczeniowym.

Nasi prawnicy reprezentują Klientów od zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych do ubezpieczyciela aż do uzyskania prawomocnego wyroku sądowego. Prowadzimy sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienie przed sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi w całej Polsce. Nasze usługi obejmują również reprezentację Klientów przed Sądem Najwyższym. 

Nasz zespół radców prawnych i adwokatów

Michał Strzelbickidr Michał Strzelbicki

radca prawny, założyciel EVENTUM
tel. kom.  510 943 567
e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

 Założyciel kancelarii odszkodowawczej ukończył I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kolejnym krokiem w jego karierze było ukończenie studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem bardzo dobrym. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską z wyróżnieniem i uzyskał stopnień doktora nauk prawnych.

Obecnie dr Michał Strzelbicki pracuje na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu na stanowisku adiunkta. Specjalizuje się w prawie odszkodowań, ubezpieczeń, a także prawie europejskim i gospodarczym. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Na drodze swojej kariery naukowej założyciel poznańskiej kancelarii odszkodowawczej prowadził badania naukowe oraz brał udział w konferencjach naukowych na kilku światowych uniwersytetach. Zaliczają się do nich uczelnie w Bayreuth oraz Kilonii oraz Institute of Advanced Legal Studies w Londynie. Dr Michał Strzelbicki uczestniczył ponadto w kongresie FIDE 2008, który odbył się wówczas w Linz. Zaś w roku 2010, kiedy kongres FIDE gościł w Madrycie, był autorem polskiego raportu w panelu poświęconym zaangażowaniu własności publicznej w gospodarce. Poza tą publikacją, dr Michał Strzelbicki jest autorem szeregu prac z zakresu prawa gospodarczego, europejskiego i prawa ubezpieczeń. Co więcej, jest on współautorem siedmiu podręczników do prawa gospodarczego.

Dr Michał Strzelbicki jest współautorem pierwszego w naszym kraju komentarza do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Dr Strzelbicki jest wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Do dwóch największych pasji założyciela kancelarii odszkodowawczej należą fotografia i podróże. Dr Michał Strzelbicki prowadził wiele niezwykle ciekawych wypraw. Odwiedził dżunglę na Borneo, starożytne świątynie w Nepalu, Indiach i Kambodży, Syrię, rdzenne plemiona doliny Omo w Etiopii, jak i potomków Majów w Gwatemali. Prowadził także wyprawy trekkingowe w Himalajach.

Mariusz Sadowski radca prawny odszkodowaniaMariusz Sadowski

radca prawny
tel. kom. 502 603 736
e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Pracował w pionie skarg i odwołań Oddziału Okręgowego PZU SA w Poznaniu. Następnie kierował Zespołem Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Centrum Likwidacji Szkód PZU SA w Poznaniu.

Po ukończeniu aplikacji radcowskiej uzyskał tytuł radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie odszkodowawczym i ubezpieczeniowym. W kancelarii odszkodowawczej EVENTUM stoi na czele działu postępowań sądowych.

Anna Matkowska radca prawnyAnna Matkowska

radca prawny
tel. kom. 788 647 009
e-mail: amatkowska@eventum.com.pl

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej uzyskała tytuł radcy prawnego.

Doświadczenie zawodowe zdobyła między innymi w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie zajmowała się m.in. sprawami związanymi z dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych z tytułu błędów medycznych. Specjalizuje się w sprawach dotyczących odszkodowań za szkody na osobie oraz procesami o odszkodowanie i zadośćuczynienie za skutki błędów medycznych oraz za naruszenie praw pacjenta.

Paulina Krawczyk

radca prawny

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej uzyskała tytuł radcy prawnego. Pracowała w PZU Życie S.A., a następnie w pionie prawnym PZU S.A.

Obecnie swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie prawa ubezpieczeniowego wspomaga osoby poszkodowane prowadząc procesy sądowe o odszkodowania za szkody na osobie oraz o odszkodowania za szkody w mieniu.

prawnik odszkodowaniaAleksandra Berezowska

radca prawny

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej uzyskała tytuł radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym i odszkodowawczym. Prowadzi procesy sądowe o odszkodowania i zadośćuczynienie za szkody na osobie oraz o odszkodowania za szkody w mieniu.

adwokat odszkodowaniadr Mateusz Chołodecki

adwokat, Kancelaria Chołodecki

Przez wiele lat pracował jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował na kilku zagranicznych uczelniach, w tym na uniwersytecie Masaryka w Brnie (Czechy) oraz w Oslo (Norwegia). Należy do Wrocławskiej Izby Adwokackiej oraz European Institute of Law w Wiedniu.

Zajmuje również stanowisko koordynatora ds. sektora usług pocztowych w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (CARS). Autor szeregu publikacji na temat publicznego prawa gospodarczego oraz telekomunikacyjnego.

Wśród jego najważniejszych publikacji należy wskazać monografię pt. „Kontrola decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej” oraz popularny podręcznik pt. „Publiczne Prawo Gospodarcze. Procedury (wraz z dr M. Strzelbickim). Uzyskał nominację do „Nagrody Regulacyjnej CARS 2015 – prestiżowego wyróżnienia z wybitne osiągnięcia naukowe w sferze prawa regulacyjnego.

Wspólnie z dr Michałem Strzelbickim napisał pierwszy na polskim rynku komentarz do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Do jego zawodowych zainteresowań należą postępowanie cywilne – procesowe, jest również specjalistą od odszkodowań.

radca prawny odszkodowaniaPrzemysław Popowski

radca prawny, LL.M. Kiel, Kancelaria Prawna Przemysław Popowski

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Christian Albrechts Universitat zu Kiel w Niemczech.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, odszkodowawczym oraz administracyjnym.

adwokat odszkodowaniaKrzysztof Spelak

adwokat, Kancelaria Adwokacka Krzysztof Spelak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2003-2007 odbył aplikację zawodową, a w roku 2007 złożył egzamin adwokacki i uzyskał tytuł adwokata. 

Od 2013 r. pełni funkcję wizytatora przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu oraz stałego mediatora Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W ramach współpracy z EVENTUM prowadzi m. in. postępowania dotyczące odszkodowań za hałas w strefie lotnisk Ławica w Poznaniu oraz Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku (Rębiechowie).