EVENTUM – Twój prawnik od odszkodowań

Kancelaria Prawna EVENTUM już od ponad 15 lat pomaga poszkodowanym w dochodzeniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeń. Nasz zespół prawników od odszkodowań tworzą doświadczeni radcowie prawni i adwokaci specjalizujący się w prawie odszkodowawczym i ubezpieczeniowym.

Nasi prawnicy reprezentują Klientów od zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych do ubezpieczyciela aż do uzyskania prawomocnego wyroku sądowego. Prowadzimy sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienie przed sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi w całej Polsce. Z sukcesami reprezentujemy także naszych Klientów przed Sądem Najwyższym. 

Nasz zespół radców prawnych i adwokatów

 

dr Michał Strzelbicki

radca prawny, założyciel EVENTUM
tel. kom.  510 943 567
e-mail: mstrzelbicki@eventum.com.pl

Założyciel kancelarii. Ukończył I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem bardzo dobrym. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską z wyróżnieniem i uzyskał stopnień doktora nauk prawnych.

Obecnie pracuje na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu na stanowisku adiunkta. Specjalizuje się w prawie odszkodowań, ubezpieczeń, a także prawie europejskim i gospodarczym. Biegle posługuje się językiem angielskim. Prowadził badania naukowe oraz brał udział w konferencjach naukowych na kilku zagranicznych uniwersytetach, w tym w Bayreuth, Kilonii oraz Institute of Advanced Legal Studies w Londynie. Uczestnik kongresu FIDE 2008 w Linz, autor polskiego raportu na kongresie FIDE 2010 w Madrycie. Autorem szeregu prac z zakresu prawa gospodarczego, europejskiego i prawa ubezpieczeń oraz współautorem siedmiu podręczników do prawa gospodarczego publicznego.

Dr Michał Strzelbicki jest współautorem pierwszego w naszym kraju komentarza do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Dr Strzelbicki jest wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Pasjonat fotografii i podróży, świata i innych kultur. Prowadził trekkingi w Himalajach, wyprawy do dżungli na Borneo, starożytnych świątyń w Nepalu, Indiach, Kambodży i Gwatemali, przemierzał też Syrię i Jordanię, wędrował do siedzib rdzennych plemion doliny Omo w Etiopii oraz w Sudanie. Czytaj więcej…

Mariusz Sadowski

radca prawny, wspólnik
tel. kom. 502 603 736
e-mail: msadowski@eventum.com.pl

Specjalizuje się w prawie odszkodowań i ubezpieczeń.

Wiedzę zdobytą na studiach prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pogłębił w kierunku ubezpieczeń na studiach podyplomowych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Wiedzę i doświadczenie jak w praktyce działają ubezpieczenia i ubezpieczyciele zdobył pracując w PZU S.A. w pionie likwidacji szkód.

Od 2010 r. doświadczeniem i wiedzą w prawie odszkodowawczym i ubezpieczeniowym służy Klientom Kancelarii Prawnej EVENTUM prowadząc i nadzorując procesy przeciwko ubezpieczycielom.

Anna Matkowska

radca prawny

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej uzyskała tytuł radcy prawnego.

Doświadczenie zawodowe zdobyła między innymi w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie zajmowała się m.in. sprawami związanymi z dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych z tytułu błędów medycznych. Specjalizuje się w sprawach dotyczących odszkodowań za szkody na osobie oraz procesami o odszkodowanie i zadośćuczynienie za skutki błędów medycznych oraz za naruszenie praw pacjenta.

Aleksandra Berezowska

radca prawny

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej uzyskała tytuł radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym i odszkodowawczym. Prowadzi procesy sądowe o odszkodowania i zadośćuczynienie za szkody na osobie oraz o odszkodowania za szkody w mieniu.

dr Mateusz Chołodecki

adwokat, Kancelaria Chołodecki

Przez wiele lat pracował jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował na kilku zagranicznych uczelniach, w tym na uniwersytecie Masaryka w Brnie (Czechy) oraz w Oslo (Norwegia). Należy do Wrocławskiej Izby Adwokackiej oraz European Institute of Law w Wiedniu.

Zajmuje również stanowisko koordynatora ds. sektora usług pocztowych w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego (CARS). Autor szeregu publikacji na temat publicznego prawa gospodarczego oraz telekomunikacyjnego.

Wśród jego najważniejszych publikacji należy wskazać monografię pt. „Kontrola decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej” oraz popularny podręcznik pt. „Publiczne Prawo Gospodarcze. Procedury (wraz z dr M. Strzelbickim). Uzyskał nominację do „Nagrody Regulacyjnej CARS 2015 – prestiżowego wyróżnienia z wybitne osiągnięcia naukowe w sferze prawa regulacyjnego.

Wspólnie z dr Michałem Strzelbickim napisał pierwszy na polskim rynku komentarz do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Do jego zawodowych zainteresowań należą postępowanie cywilne – procesowe, jest również specjalistą od odszkodowań.

Przemysław Popowski

radca prawny, LL.M. Kiel, Kancelaria Prawna Przemysław Popowski

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Christian Albrechts Universitat zu Kiel w Niemczech.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, odszkodowawczym oraz administracyjnym. Biegle włada językiem niemieckim. Prawnik specjalista od odszkodowań za szkody na terytorium Niemiec.

Krzysztof Spelak

adwokat, Kancelaria Adwokacka Krzysztof Spelak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2003-2007 odbył aplikację zawodową, a w roku 2007 złożył egzamin adwokacki i uzyskał tytuł adwokata. 

Od 2013 r. pełni funkcję wizytatora przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu oraz stałego mediatora Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W ramach współpracy z EVENTUM prawnik od odszkodowań prowadzi m. in. postępowania dotyczące odszkodowań za hałas w strefie lotnisk Ławica w Poznaniu oraz Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku (Rębiechowie).

Scroll to Top