Koszty sądowe

Poniżej znajduje się lista linków do profesjonalnych wzorów pism prawniczych dotyczących kosztów sądowych, w tym np. zwolnienia z kosztów sądowych czy rozłożenia kosztów sądowych na raty. Pisma dotyczą co do zasady wszelkiego rodzaju spraw rozpatrywanych przez sądy w trybie kodeksu postępowania cywilnego, w tym spraw o zapłatę, o odszkodowanie, spadkowych czy rodzinnych. Wzory pism uzupełnione są o komentarz autora – adwokata lub radcy prawnego.

Wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/100/wniosek-o-zwolnienie-od-kosztow-sadowych

Wzór wypełnionego załącznika do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/42/formularz-oswiadczenie-o-stanie-rodzinnym-majatku-dochodach-i-zrodlach-utrzymania

Wzór zażalenia na postanowienie o odmowie zwolnienia z kosztów sądowych w całości:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/106/wzor-zazalenia-na-postanowienie-sadu-o-odmowie-zwolnienia-od-kosztow-sadowych-w-calosci

Wzór skargi na postanowienie referendarza o odmowie zwolnienia z kosztów sądowych w całości:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/154/skarga-powoda-na-postanowienie-referendarza-sadowego-o-oddaleniu-wniosku-powoda-o-zwolnienie-go-od-kosztow-sadowych-w-calosci

Wzór wniosku o rozłożenie kosztów sądowych na raty:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/85/wniosek-o-rozlozenie-kosztow-sadowych-na-raty

Scroll to Top