Wzór wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych

Poniżej znajdują się linki do profesjonalnie opracowanych wzorów wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych w sprawach cywilnych, o zapłatę, o odszkodowanie, rodzinnych czy spadkowych oraz załącznika – formularza oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Wzory uzupełniono o praktyczny komentarz autora – adwokata lub radcy prawnego.

Wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/100/wniosek-o-zwolnienie-od-kosztow-sadowych

Wzór wypełnionego załącznika do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/42/formularz-oswiadczenie-o-stanie-rodzinnym-majatku-dochodach-i-zrodlach-utrzymania

Scroll to Top