Wzór zażalenia na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych

Poniżej prezentujemy link do profesjonalnego wzoru zażalenia na postanowienie o odmowie zwolnienia z kosztów sądowych w całości. Wzór dotyczy odmowy zwolnienia z kosztów sądowych w sprawie cywilnej, o zapłatę, o odszkodowanie, rodzinnej czy spadkowej. Wzór uzupełniono o komentarz autora – radcy prawnego.

Wzór zażalenia na postanowienie o odmowie zwolnienia z kosztów sądowych w całości:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/106/wzor-zazalenia-na-postanowienie-sadu-o-odmowie-zwolnienia-od-kosztow-sadowych-w-calosci

Scroll to Top