Sprawy karne

Poniżej znajduje się lista linków do profesjonalnych wzorów pism w sprawach karnych, uzupełnionych o komentarz autora – adwokata lub radcy prawnego.

Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/142/zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa

Wzór oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/43/oswiadczenie-o-dzialaniu-w-charakterze-oskarzyciela-posilkowego

Wniosek pokrzywdzonego o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu karnym:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/102/wniosek-pokrzywdzonego-o-orzeczenie-przez-sad-obowiazku-naprawienia-szkody-przez-oskarzonego

Wzór prywatnego aktu oskarżenia:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/166/wzor-prywatnego-aktu-oskarzenia

Wzór wniosku o zmianę środka zapobiegawczego – tymczasowe aresztowanie na poręczenie majątkowe:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/97/wniosek-o-zmiane-srodka-zapobiegawczego

Wzór wniosku o zmianę środka zapobiegawczego – dozór Policji:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/98/wniosek-o-zmiane-srodka-zapobiegawczego-w-postaci-dozoru-policji

Wzór zażalenia na przedłużenie tymczasowego aresztowania:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/180/zazalenie-na-przedluzenie-tymczasowego-aresztowania

Wzór wniosku o rozłożenie grzywny na raty:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/111/wniosek-skazanego-o-rozlozenie-grzywny-na-raty

Wzór wniosku o umorzenie grzywny:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/112/wniosek-skazanego-o-umorzenie-grzywny

Wzór wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/99/wniosek-o-warunkowe-przedterminowe-zwolnienie-z-odbywania-kary-pozbawienia-wolnosci

Wzór wniosku o skrócenie wykonania środka karnego (skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów):

https://www.lexshop.com.pl/pismo/103/wniosek-o-skrocenie-wykonania-srodka-karnego

Wzór sprzeciwu od wyroku nakazowego w sprawie karnej:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/78/sprzeciw-od-wyroku-nakazowego-w-postepowaniu-karnym

Wzór wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie karnej:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/88/wniosek-o-uzasadnienie-wyroku-w-postepowaniu-karnym

Wzór wniosku o zatarcie skazania:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/84/wniosek-o-zatarcie-skazania

Więcej wzorów pism w sprawach karnych znajdziesz tu:
https://www.lexshop.com.pl/pisma/kategoria/prawo-karne

lexshop_Twoje_wzory_pism_prawniczych

Scroll to Top