Wzór wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody

Wniosek dotyczy postępowania karnego i sytuacji gdy pokrzywdzony wskutek popełnionego przestępstwa poniósł szkodę materialną, jak i krzywdę w postaci cierpienia, obrażeń fizycznych itp. Celem wniosku jest zasądzenie przez Sąd obowiązku naprawienia szkody przez oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego – w wyroku w sprawie karnej.

Wniosek pokrzywdzonego o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu karnym:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/102/wniosek-pokrzywdzonego-o-orzeczenie-przez-sad-obowiazku-naprawienia-szkody-przez-oskarzonego

Scroll to Top