Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

Wzór dotyczy sytuacji gdy wiemy o przestępstwie i chcemy o tym poinformować organy ścigania np. doszło do kradzieży czy pobicia. Na podstawie naszego wniosku Policja czy Prokuratura będą działać i poszukiwać sprawców. Wzór zawiera dodatkowo praktyczny komentarz autora, jak postępować.

Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/142/zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa