61 855 24 45

Wzór odwołania od odmowy zwrotu przez ubezpieczyciela kosztów prywatnego leczenia z OC

Wzór odwołania od odmowy ubezpieczyciela pokrycia z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku poniesionych przez poszkodowanego kosztów prywatnego leczenia, rehabilitacji.

Link do wzoru odwołania:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/21/wzor-odwolania-od-odmowy-ubezpieczyciela-zwrotu-kosztow-prywatnego-leczenia-z-oc-sprawcy-wypadku

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje