61 855 24 45

Zgłoszenie szkody na osobie z OC sprawcy wypadku

szkoda na osobie

Poniżej znajduje się wzór zgłoszenia szkody na osobie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Wzór dotyczy urazu kręgosłupa. Pismo obejmuje roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę, zwrot kosztów leczenia, koszty dojazdów oraz koszty opieki i pomocy osoby trzeciej po wypadku. Wzór z komentarzem liczy łącznie 7 stron.

Wzór zgłoszenia szkody na osobie z OC sprawcy wypadku:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/146/zgloszenie-szkody-na-osobie-z-oc-sprawcy-wypadku

https://www.lexshop.com.pl/pismo/147/pismo-o-odszkodowanie-z-oc-sprawcy-za-uraz-kregoslupa-szyjnego

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje