61 855 24 45

Szkoda w pojeździe z OC

Poniżej lista wzorów pism o odszkodowanie za szkodę w pojeździe z OC sprawcy.

Wzór pozwu o odszkodowanie za samochód z OC sprawcy:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/38/pozew-o-odszkodowanie-za-samochod-z-ubezpieczenia-oc-sprawcy-wypadku

Wzór odwołania do ubezpieczyciela od zaniżonego kosztorysu naprawy pojazdu:

https://www.eventum.com.pl/wzory-pism/szkoda-w-pojezdzie-z-oc/wzor-odwolania-do-ubezpieczyciela-zanizone-odszkodowanie-na-kosztorys/

Wzór pozwu o odszkodowanie za ubytek wartości pojazdu:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/145/pozew-o-odszkodowanie-za-ubytek-wartosci-handlowej-pojazdu-z-oc-sprawcy

Wzór wniosku o odszkodowanie za przestój taksówki:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/107/wniosek-o-wyplate-odszkodowania-z-oc-sprawcy-wypadku-komunikacyjnego-z-tytulu-utraconych-dochodow-z-tytulu-przestoju-taksowki

Wzór wniosku o odszkodowanie za szkodę spowodowaną dziurą w drodze:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/117/wniosek-do-zarzadcy-drogi-o-odszkodowanie-za-szkode-w-samochodzie-spowodowana-dziura-w-drodze

Wzór wniosku o odsetki za opóźnioną wypłatę odszkodowania:

ttps://www.lexshop.com.pl/pismo/35/wzor-wniosku-do-ubezpieczyciela-o-wyplate-odsetek-za-zwloke-w-zaplacie-odszkodowania-z-ubezpieczenia-komunikacyjnego

 

Więcej wzorów pism w sprawach o odszkodowania znajdziesz tu:
https://www.lexshop.com.pl/pisma/kategoria/odszkodowania-i-zus

lexshop_Twoje_wzory_pism_prawniczych

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje