61 855 24 45

Wzór pozwu o odszkodowanie za samochód z OC sprawcy

Ubezpieczyciel przyznał ci odszkodowanie z OC sprawcy, ale opracowany przez niego kosztorys został zaniżony?

Poniżej znajduje się link do wzoru pozwu przeciwko ubezpieczycielowi o zapłatę pełnego odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku z tytułu szkody w pojeździe. Wzór uzupełniony jest o komentarz radcy prawnego. Wzór oparto na założeniu, że ubezpieczyciel wypłacił już tzw. bezsporną kwotę odszkodowania wg przygotowanego przez siebie kosztorysu, a poszkodowany kwestionuje wysokość tej kwoty jako niewystarczającej na dokonanie naprawy pojazdu (bo np. ubezpieczyciel zaniżył stawki robocizny, zastosował marnej jakości zamienniki, potrącił amortyzację części).

Pozew dotyczy sytuacji, gdy przewidywany koszt naprawy uszkodzeń pojazdu według kosztorysu, przewidywań poszkodowanego nie przekracza wartości pojazdu przed wypadkiem tj. nie ma miejsce tzw. szkoda całkowita. W przypadku szkody likwidowanej z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku tzw. szkoda całkowita występuje dopiero, gdy przewidywane koszty naprawy pojazdu przekroczą jego wartość przed wypadkiem – inaczej mówiąc poszkodowany ma prawo żądać pełnych kosztów naprawy pojazdu nawet, gdy sięgają one 100% wartości pojazdu przed wypadkiem, a dopiero, gdy przewidywane koszty naprawy przekraczają wartość pojazdu przed wypadkiem ubezpieczyciel może rozliczyć szkodę jako tzw. szkodę całkowitą, czyli ustalić wysokość odszkodowania jako różnice pomiędzy wartością pojazdu przed wypadkiem i wartością pojazdu w stanie uszkodzonym po wypadku.

Link do wzoru pozwu:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/38/pozew-o-odszkodowanie-za-samochod-z-ubezpieczenia-oc-sprawcy-wypadku

Auffahrunfall

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje