61 855 24 45

Wzór wniosku o odsetki za opóźnioną wypłatę z ubezpieczenia OC komunikacyjnego

Wzór wniosku o zapłatę przez ubezpieczyciela odsetek ustawowych z tytułu opóźnienie w zapłacie odszkodowania z ubezpieczenia OC samochodu sprawcy wypadku. Wzór wskazuje podstawę prawną żądania wraz z orzecznictwem sądów i dorobkiem doktryny prawniczej na poparcie wnoszonego roszczenia. Wzór zawiera także komentarz prawnika w zakresie postępowania z ubezpieczycielem w tego typu sprawie.

Link do wzoru pisma:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/35/wzor-wniosku-do-ubezpieczyciela-o-wyplate-odsetek-za-zwloke-w-zaplacie-odszkodowania-z-ubezpieczenia-komunikacyjnego

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje