61 855 24 45

Wzór wniosku o odszkodowanie za dziurę w drodze

Schlagloch

Poniżej znajduje się wzór pisma o do zarządcy drogi o odszkodowanie za szkodę w samochodzie spowodowaną dziurą, ubytkiem w drodze. Wzór pisma z komentarzem prawnika liczy 5 stron.

Link do wzoru pisma:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/117/wniosek-do-zarzadcy-drogi-o-odszkodowanie-za-szkode-w-samochodzie-spowodowana-dziura-w-drodze

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje