Pismo o odszkodowanie za uszczerbek z grupowego ubezpieczenia na życie

Poniżej znajduje się wzór zgłoszenia szkody na osobie z grupowego ubezpieczenia na życie w pracy z tytułu doznanych obrażeń ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Zgłoszenie szkody należy wysłać listem poleconym albo złożyć w najbliższej placówce ubezpieczyciela – na kopii pisma ubezpieczyciel musi potwierdzić Państwu wpływ pisma wraz z datą wpływu. Nie jest zalecane zgłaszanie szkód na osobie poprzez infolinie ubezpieczycieli. Państwa umowa ubezpieczenia na życie może przewidywać inne roszczenia niż wskazane we wzorze, w szczególności dalsze roszczenia niż wskazane we wzorze. Przed zgłoszeniem wypadku do ubezpieczyciela zalecane jest zapoznanie się z polisą oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia, aby mogli Państwo dostosować wzór do Państwa umowy ubezpieczenia i uzyskać wszelkie możliwe świadczenia, za które zapłacili Państwo składkę ubezpieczeniową. Polisa oraz warunki umowy ubezpieczenia są do wglądu u Państwa pracodawcy lub na stronie ubezpieczyciela. W szczególności należy zapoznać się z zakresem ubezpieczenia, czyli za co i co wypłaci ubezpieczyciel odszkodowanie oraz z wyłączeniami odpowiedzialności, czyli kiedy ubezpieczyciel odmówić może zapłaty odszkodowania. Pismo z komentarzem prawnika liczy 5 stron.

Wzór zgłoszenia szkody na osobie z grupowego ubezpieczenia na życie:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/148/pismo-o-odszkodowanie-za-uszczerbek-na-zdrowiu-z-grupowego-ubezpieczenia-na-zycie