Wzór odwołania z NNW szkolnego

Poniżej znajduje się wzór odwołania do ubezpieczyciela o zapłatę pełnego świadczenia za uszczerbek na zdrowiu z ubezpieczenia NNW szkolnego. Wzór został sporządzony w oparciu o założenie, że ubezpieczyciel przyjął już co do zasady odpowiedzialność za wypadek, wypłacił kwotę odszkodowania, ale które jest zaniżone i nieodpowiednie. Jeżeli jest nowa, dalsza dokumentacja z leczenia, która dotychczas nie była przesłana ubezpieczycielowi, to należy ją wskazać w odwołaniu i załączyć do odwołania. Przed wytoczeniem odwołania warto uzyskać od ubezpieczyciela kopię akt szkody NNW, a co najmniej kopię orzeczenia lekarskiego. Wzory wniosków o akta i orzeczenia są w Lexshopie. Wzór odwołania z komentarzem liczy 4 strony.

Wzór odwołania z NNW szkolnego (zaniżony procent uszczerbku na zdrowiu):

https://www.lexshop.com.pl/pismo/119/odwolanie-od-decyzji-ubezpieczyciela-uszczerbek-na-zdrowiu-nnw-szkolne