Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2

Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2

Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2
61 855 24 45

Wzór zgłoszenia szkody z NNW szkolnego


Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2

Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2

Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2

Poniżej znajduje się wzór zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW szkolnego. Pismo obejmuje zgłoszenia roszczenia i świadczenia z tytułu: 1. trwałego uszczerbku na zdrowiu, 2. zwrotu kosztów leczenia, 3. niezdolności do nauki, 4. diety szpitalnej za każdy dzień pobytu w szpitalu, 5. zwrotu kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów. Pismo z komentarzem liczy 5 stron.

Link do wzoru pisma:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/118/wzor-zgloszenia-szkody-z-ubezpieczenia-nnw-szkolnego

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje