61 855 24 45

Wzór odwołania od decyzji ZUS o odmowie odszkodowania za wypadek przy pracy

Poniższy wzór stanowi odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej osobie prowadzącej działalność gospodarczą prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy dlatego, że osoba ta nie przedłożyła karty wypadku, którą miał sporządzić właśnie ZUS. Odwołanie wnosisz do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, za pośrednictwem oddziału ZUS-u, który wydał decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. W odwołaniu należy wnieść w szczególności o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, zeznań strony, opinii biegłych lekarzy, którzy ocenią uszczerbek na zdrowiu pozostały po wypadku – należy wskazać specjalizacje lekarzy jakich sąd ma powołać, a które są także właściwe do urazów i następstw pozostałych na zdrowiu po wypadku. Postępowanie sądowe przeciwko ZUS jest wolne od opłat. Wzór pisma z komentarzem liczy łącznie 8 stron.

Wzór odwołania od decyzji ZUS o odmowie odszkodowania za wypadek przy pracy dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/105/odwolanie-od-decyzji-zus-odmawiajacej-osobie-prowadzacej-dzialalnosc-gospodarcza-prawa-do-jednorazowego-odszkodowania-z-tytulu-wypadku-przy-pracy

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje