61 855 24 45

Wzór odwołania od decyzji ZUS – zaniżony uszczerbek na zdrowiu po wypadku przy pracy

Wzór odwołania do sądu od decyzji ZUS przyznającej zaniżone jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Wzór odwołania dotyczy zaniżonego przez ZUS uszczerbku na zdrowiu pracownika po wypadku przy pracy. Do wzoru pisma dołączony jest także komentarz prawnika jak postępować w sprawie. Postępowanie sądowe z ubezpieczeń społecznych jest wolne od opłat, a każdy jeden procent uszczerbku więcej to ponad 700 zł dalszego odszkodowania plus odsetki za opóźnienie.

Link do wzoru odwołania:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/93/odwolanie-do-sadu-od-decyzji-zus-od-wysokosci-uszczerbku-na-zdrowiu-z-tytulu-wypadku-przy-pracy

odszkodowanie za wypadek przy pracy

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje