Wypadki w rolnictwie: OC i KRUS

Poniżej prezentujemy linki do profesjonalnych wzorów pism prawniczych w sprawach związanych z wypadkami w rolnictwie, w tym pism dot. odszkodowania z KRUS. Wzory pism uzupełnione są o komentarz autora – radcy prawnego specjalizującego się w sprawach odszkodowań.

 Wzór odwołania od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/167/odwolanie-od-orzeczenia-lekarza-rzeczoznawcy-krus-do-komisji-lekarskiej-krus-o-wyzszy-uszczerbek-na-zdrowiu

Wzór odwołania do sądu od decyzji KRUS o wyższe odszkodowanie po wypadku przy pracy rolniczej:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/168/odwolanie-do-sadu-od-decyzji-krus-o-wyzszy-uszczerbek-na-zdrowiu-i-wyzsze-odszkodowanie-za-wypadek-przy-pracy-rolniczej

Scroll to Top