61 855 24 45

Wzór odwołania do sądu o wyższe odszkodowanie z KRUS

Poniżej znajduje się wzór odwołania od decyzji KRUS do sądu o wyższe jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku pracy rolniczej. Celem tego pisma jest skierowanie sprawy do sądu za pośrednictwem KRUS i uzyskanie wyższego odszkodowania z KRUS za wypadek przy pracy rolniczej. Każdy jeden więcej procent uszczerbku na zdrowiu ustalony przez biegłych sądowych w toku sprawy to odszkodowanie wyższe o 650 zł. Wniesienie odwołania do sądu od decyzji KRUS nie podlega opłacie, ale musi być wniesione w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji KRUS. Brak wniesienia odwołania w ww. terminie spowoduje uprawomocnienie się decyzji KRUS. Postępowanie przed sądem przeciwko KRUS jest wolne od opłat – nie ma opłaty sądowej od odwołania, nie ma zaliczek na biegłych sądowych.

Wzór odwołania do sądu od decyzji KRUS o wyższe odszkodowanie po wypadku przy pracy rolniczej:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/168/odwolanie-do-sadu-od-decyzji-krus-o-wyzszy-uszczerbek-na-zdrowiu-i-wyzsze-odszkodowanie-za-wypadek-przy-pracy-rolniczej

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje