61 855 24 45

Wzór odwołania od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS

Poniżej znajduje się wzór odwołania od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS do Komisji Lekarskiej KRUS.

Celem tego pisma jest uzyskanie wyższego uszczerbku na zdrowiu po badaniu przez Komisje Lekarską KRUS, a tym samym uzyskanie wyższego odszkodowania z KRUS za wypadek przy pracy rolniczej. Każdy jeden więcej procent uszczerbku na zdrowiu orzeczony przez Komisję Lekarską KRUS to odszkodowanie wyższe o 650 zł.

Wniesienie odwołania do KRUS nie podlega opłacie, ale musi być wniesione w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS. Komisja Lekarska KRUS orzeka już w składzie trzyosobowym. Brak wniesienia odwołania od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS de facto zamyka drogę do skutecznego kwestionowania orzeczenia na drodze sądowej. Po wydaniu orzeczenia przez Komisję Lekarską zostanie wydana przez KRUS decyzja o przyznaniu odszkodowania, a od której to decyzji można odwołać się do sądu w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji KRUS – odwołanie do sądu i postępowanie przed sądem przeciwko KRUS jest wolne od opłat.

Wzór odwołania do sądu od decyzji KRUS o wyższe odszkodowanie znajduje się w serwisie Lexshop.

Wzór odwołania od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/167/odwolanie-od-orzeczenia-lekarza-rzeczoznawcy-krus-do-komisji-lekarskiej-krus-o-wyzszy-uszczerbek-na-zdrowiu

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje