Wzór wniosku (pisma) o notatkę policyjną

Poniżej znajduje się wzór wniosku do policji o przesłanie notatki urzędowej dot. wypadku komunikacyjnego. Mając dane sprawcy można zgłosić roszczenia do jego ubezpieczyciela z polisy OC. Jeżeli sprawca wypadku drogowego nie miał ubezpieczenia OC samochodu albo nie został ustalony to roszczenia należy wnieść do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Na stronie UFG można po numerze rejestracyjnym pojazdu ustalić, gdzie miał on ubezpieczenie OC na dzień szkody.

Link do wzoru pisma:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/116/wniosek-o-przeslanie-notatki-policyjnej

Policyjny kogut

Scroll to Top