Wzór skargi do Komisji Nadzoru Finansowego, gdy ubezpieczyciel narusza terminy wypłaty odszkodowania

Z naszej praktyki wynika, że naruszanie terminów likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania należy do najczęstszych naruszeń prawa przez ubezpieczycieli.

Jeżeli w Twojej sprawie ubezpieczycie również naruszył termin wypłaty odszkodowania (który najczęściej wynosi 30 dni od dnia zgłoszenia szkody – więcej tutaj), po wypłacie odszkodowania masz prawo do uzyskania odsetek ustawowych. Wzory pism o wypłatę odsetek autorstwa radcy prawnego Mariusza Sadowskiego, specjalisty z zakresu ubezpieczeń i odszkodowań, znajdziesz na platformie Lexshop.com.pl.

Warunkiem wystąpienia o zapłatę odsetek jest jednak uzyskanie wcześniej jakiejkolwiek wypłaty z zakładu ubezpieczeń. Co jednak zrobić, jeżeli ustawowy termin minął, a ubezpieczyciel nie kwapi się z wydaniem jakiejkolwiek decyzji i zapłatą choćby złotówki? Z pomocą przyjdzie nam wówczas Komisja Nadzoru Finansowego, która jest państwowym organem czuwającym nad prawidłowym funkcjonowaniem zakładów ubezpieczeń. Do KNF należy wnieść skargę – po jej otrzymaniu Komisja wystąpi do ubezpieczyciela z wnioskiem o złożenie wyjaśnień i zajęcie stanowiska w Twojej sprawie. Istnieje także możliwość, że z powodu naruszenia terminu wypłaty odszkodowania zakład ubezpieczeń zostanie ukarany karą pieniężną.

W serwisie Lexshop.com.pl radca prawny Mariusz Sadowski zamieścił wzory skarg do Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących naruszenia terminów likwidacji szkody z rozmaitych ubezpieczeń. Klikając poniższy link, odnajdziesz wzór odpowiedni dla Ciebie.

Wzory skarg do Komisji Nadzoru Finansowego na ubezpieczyciela naruszającego terminy wypłaty odszkodowania – kliknij tutaj.

Scroll to Top