Wzór wniosku do ubezpieczyciela o przesłanie kopii akt szkody

Ubezpieczyciel ma obowiązek przesłania poszkodowanemu lub ubezpieczonemu kopię akt szkody bez zbędnej zwłoki. Na żądanie wnioskodawcy ubezpieczyciel winien przesłać akta także w formie elektronicznej, np. na wskazany adres e-mail. Warto korzystać z prawa dostępu do akt szkodowych, aby poznać na podstawie jakich dokumentów ubezpieczyciel odmówił wypłaty pełnego odszkodowania i przygotować odwołanie, skargę lub pozew. W przypadku odmowy przesłania kopii akt szkody, zwłoki w przesłaniu kopii akt albo przesłania wybrakowanych akt należy rozważyć skierowanie skargi na ubezpieczyciela do Komisji Nadzoru Finansowego lub Rzecznika Ubezpieczonych.

Link do wzoru wniosku:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/31/wzor-wniosku-do-ubezpieczyciela-o-akta-szkody

Documents uploading.

Scroll to Top