Wzór wniosku do ubezpieczyciela o przesłanie orzeczenia lekarskiego

Wzór wniosku do ubezpieczyciela o przesłanie orzeczenia lekarskiego, określającego uszczerbek na zdrowiu w sprawach szkód na osobie – tak z ubezpieczeń OC jak i NNW albo ubezpieczeń na życie. Ubezpieczyciel ma obowiązek przesłania poszkodowanemu lub ubezpieczonemu kopię orzeczenia lekarskiego bez zbędnej zwłoki. Na żądanie wnioskodawcy ubezpieczyciel winien przesłać akta także w formie elektronicznej np. na wskazany adres e-mail. Warto korzystać z ww. prawa, aby sprawdzić poprawność wydanego orzeczenia lekarskiego i przygotować odwołanie, skargę lub pozew. W przypadku odmowy przesłania kopii orzeczenia lekarskiego, zwłoki w przesłaniu kopii orzeczenia albo przesłania wybrakowanego orzeczenia należy rozważyć skierowanie skargi na ubezpieczyciela do Komisji Nadzoru Finansowego lub Rzecznika Ubezpieczonych.

Link do wzoru wniosku:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/30/wzor-wniosku-do-ubezpieczyciela-o-orzeczenie-lekarskie

Radiologist At Desk With Clipboard

Scroll to Top