Wzór wniosku o dokumentację medyczną z leczenia

Aby dochodzić odszkodowania za skutki wypadku na naszym zdrowiu, musimy najpierw skompletować pełną dokumentację z leczenia doznanych obrażeń ciała. W tym celu należy wysłać wnioski o przesłanie dokumentacji z leczenia następstw wypadku do wszystkich placówek medycznych, szpitali, przychodni, lekarzy, gdzie tylko prowadziliśmy leczenie następstw wypadku.

W przypadku dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny, konieczne jest uprzednie zgromadzenie pełnej dokumentacji lekarskiej i pielęgniarskiej z leczenia w placówce, gdzie doszło do błędnego leczenia, a także z dalszego leczenia naprawczego w tej lub innych placówkach medycznych. W przypadku błędu przy porodzie, konieczna jest także pełna dokumentacja z okresu ciąży.

Link do wzoru wniosku:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/32/wzor-wniosku-o-dokumentacje-medyczna

Ostéopathie - Examen du genoux