Wzór wniosku o odszkodowanie za brak prądu i awarię sieci energetycznej ENEA Operator

brak prądu

Poniżej znajduje się link do wzoru zgłoszenia szkody powstałej w wyniku awarii sieci energetycznej i przerwy w dostawie energii elektrycznej powstałej w wyniku wiatru i zerwania linii energetycznych. Pismo zostało napisane przez radcę prawnego.

Roszczenia należy skierować do przedsiębiorstwa, które zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej i do której należy sieć energoelektryczna, która dostarcza nam energię elektryczną – przedmiotowy wniosek skierowany jest do ENEA-Operator Sp. z o.o. W Lexshopie są także wnioski do pozostałych dystrybutorów energii elektrycznej. Roszczenie o naprawienie szkody oparte jest nie o umowę, ale o tzw. odpowiedzialność deliktową. Odpowiedzialność ta istnieje nawet jeżeli do awarii w sieci energetycznej doszło bez winy ww. podmiotu – jest to tzw. odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Zgłoszenie szkody należy wysłać listem poleconym. Obok odszkodowania za szkodę od dystrybutora energii elektrycznej można dochodzić także bonifikaty, upustu za przerwę w dostawie energii elektrycznej od sprzedawcy energii elektrycznej, z którym mamy umowę o sprzedaż energii elektrycznej. Bonifikata jest niezależna od poniesienia szkody, a warunkiem do jej uzyskania jej spełnienie czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej.

https://www.lexshop.com.pl/pismo/170/wniosek-o-odszkodowanie-za-szkody-wyrzadzone-awaria-przepieciem-w-sieci-energetycznej-i-przerwa-w-dostawie-energii-elektrycznej-enea-operator

prawnik od odszkodowań

 

 

Scroll to Top