Wzór wniosku o odszkodowanie za przerwę w dostawie prądu

Poniżej znajduje się wzór zgłoszenia szkody powstałej w wyniku awarii sieci energetycznej i przerwy w dostawie energii elektrycznej – w wariantach dotyczących każdego z dostawców energii. Roszczenia za np. przepalone w wyniku przepięcia urządzenia elektryczne, rozmrożoną zawartość lodówki, porażenie prądem należy skierować do przedsiębiorstwa, które zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej i do którego należy sieć energoelektryczna, która dostarcza nam energię elektryczną. Roszczenie o naprawienie szkody oparte jest nie o umowę, ale o tzw. odpowiedzialność deliktową. Odpowiedzialność ta istnieje nawet jeżeli do awarii w sieci energetycznej doszło bez winy ww. podmiotu – jest to tzw. odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Zgłoszenie szkody należy wysłać listem poleconym. Obok odszkodowania za szkodę od dystrybutora energii elektrycznej można dochodzić także bonifikaty, upustu za przerwę w dostawie energii elektrycznej od sprzedawcy energii elektrycznej, z którym mamy umowę o sprzedaż energii elektrycznej. Bonifikata jest niezależna od poniesienia szkody, a warunkiem do jej uzyskania jej spełnienie czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej. W Lexshopie znajduje się wzór wniosku o bonifikatę.

Wzór wniosku o odszkodowanie od ENERGA:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/169/wniosek-o-odszkodowanie-za-szkody-wyrzadzone-awaria-przepieciem-w-sieci-energetycznej-i-przerwa-w-dostawie-energii-elektrycznej-energa-operator

Wzór wniosku o odszkodowanie od ENEA:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/170/wniosek-o-odszkodowanie-za-szkody-wyrzadzone-awaria-przepieciem-w-sieci-energetycznej-i-przerwa-w-dostawie-energii-elektrycznej-enea-operator

Wzór wniosku o odszkodowanie od TAURON:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/171/wniosek-o-odszkodowanie-za-szkody-wyrzadzone-awaria-przepieciem-w-sieci-energetycznej-i-przerwa-w-dostawie-energii-elektrycznej-tauron-dystrybucja

Wzór wniosku o odszkodowanie od RWE STOEN:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/172/wniosek-o-odszkodowanie-za-szkody-wyrzadzone-awaria-przepieciem-w-sieci-energetycznej-i-przerwa-w-dostawie-energii-elektrycznej-rwe-stoen

Wzór wniosku o odszkodowanie od PGE:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/173/wniosek-o-odszkodowanie-za-szkody-wyrzadzone-awaria-przepieciem-w-sieci-energetycznej-i-przerwa-w-dostawie-energii-elektrycznej-pge-dystrybucja

Scroll to Top