61 855 24 45

Umowa najmu

Poniżej prezentujemy linki do profesjonalnych wzorów umów najmu oraz pism związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umowy najmu. Autorami wzorów są uznani prawnicy – adwokaci i radcowie prawni. Wzory pism uzupełniono o praktyczny komentarz autora.

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/138/umowa-najmu-lokalu-mieszkalnego-na-czas-nieokreslony

Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas określony:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/79/umowa-najmu-lokalu-mieszkalnego-na-czas-okreslony

Wzór umowy najmu lokalu użytkowego:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/64/umowa-najmu-lokalu-uzytkowego

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/80/protokol-zdawczo-odbiorczy-lokalu

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/62/protokol-zdawczo-odbiorczy-lokalu-mieszkalnego-lub-uzytkowego

Wzór uprzedzenia o zamiarze rozwiązania umowy najmu:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/139/uprzedzenie-o-zamiarze-rozwiazania-umowy-najmu

Wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/141/wypowiedzeie-umowy-najmu-lokalu-mieszkalnego-przez-wynajmujacego

Wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego przez najemcę:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/140/wypowiedzenie-umowy-najmu-przez-najemce

Wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego przez wynajmującego:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/76/wypowiedzenie-umowy-najmu-przez-wynajmujacego

Wzór wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego przez najemcę:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/75/wypowiedzenie-umowy-najmu-lokalu-przez-najemce

Wzór pozwu o eksmisję:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/137/pozew-o-eksmisje

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie zapytania do niczego nie zobowiązuje