Nota prawna, polityka prywatności, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Pełny tekst regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przy użyciu serwisu internetowego www.eventum.com.pl znajduje się poniżej.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się poniżej.

Ochrona danych osobowych

EVENTUM Kancelaria Prawna M. Sadowski, M. Strzelbicki s.c. gwarantuje ochronę danych osobowych, udostępnianych przez Państwa w trakcie zgłaszania zapytań oraz korzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

EVENTUM Kancelaria Prawna M. Sadowski, M. Strzelbicki s.c. zapewnia także wszystkim Użytkownikom anonimowość w trakcie korzystania z informacji zamieszczonych na naszych stronach. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny i dotyczy wyłącznie procedur związanych ze składaniem zapytań i nawiązywaniem kontaktu z EVENTUM Kancelaria Prawna M. Sadowski, M. Strzelbicki s.c.

Wypełnienie formularza kontaktowego, zgłoszenie zapytania oraz nawiązanie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie oraz nawiązania kontaktu z Użytkownikiem. Użytkownik posiada prawo wglądu i możliwość dokonania zmian w umieszczonych przez siebie danych osobowych. Usunięcie swoich danych osobowych z zasobów EVENTUM Kancelaria Prawna M. Sadowski, M. Strzelbicki s.c. jest dobrowolne i odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@eventum.com.pl.

Informacje zawarte na stronie internetowej

Informacje zawarte na stronie internetowej EVENTUM Kancelaria Prawna M. Sadowski, M. Strzelbicki s.c. stanowią ogólne informacje o naszej działalności i nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Kopiowanie, przedrukowywanie lub udostępnianie w innych mediach tekstów lub obrazów zamieszczonych na stronie internetowej EVENTUM Kancelaria Prawna M. Sadowski, M. Strzelbicki s.c. jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela EVENTUM Kancelaria Prawna M. Sadowski, M. Strzelbicki s.c.

Bezpłatne konsultacje, porady eksperta

Udzielane w ramach bezpłatnych konsultacji oraz porad eksperta informacje nie mają charakteru usługi porady prawnej, ale zmierzają jedynie do poprzedzającej ewentualne zawarcie umowy oceny zasadności podjęcia się przez EVENTUM Kancelaria Prawna M. Sadowski, M. Strzelbicki s.c. prowadzenia sprawy, w tym oszacowania ryzyka nieuzyskania odszkodowania oraz koniecznych do poniesienia kosztów.

Koszt połączenia z infolinią według stawek operatora.

Zawarcie umowy o dochodzenie odszkodowania

Zawarcie umowy o dochodzenie odszkodowania następuje zawsze w formie pisemnej, na dostarczonym przez EVENTUM Kancelaria Prawna M. Sadowski, M. Strzelbicki s.c. formularzu i towarzyszy mu udzielenie przez Klienta pisemnego pełnomocnictwa do podejmowania przez EVENTUM Kancelaria Prawna M. Sadowski, M. Strzelbicki s.c. kroków niezbędnych w celu uzyskania odszkodowania.

Zawarcie umowy poprzedzone jest ustaleniem jej szczegółowych warunków, w tym wysokości prowizji.

Dane rejestrowe

EVENTUM Kancelaria Prawna M. Sadowski, M. Strzelbicki s.c.

ul. Dąbrowskiego 89/199

60-574 Poznań
NIP 783-173-92-37
REGON 363967420
 
 

Polityka prywatności

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest EVENTUM Kancelaria Prawna M. Sadowski, M. Strzelbicki s.c.

Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z EVENTUM, m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, twórcy aplikacji.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji EVENTUM. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa EVENTUM może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego EVENTUM korzysta z cookies?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach świadczenia usług oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.

Rodzaje plików cookies, które używamy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji– umożliwiające korzystanie z naszych usług;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Jak zablokować lub usunąć pliki cookies?

W celu zablokowania lub usunięcia plików cookies prosimy o zapoznanie się i zastosowanie się do instrukcji dostawcy używanej przez Państwa przeglądarki internetowej.

Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną

przy użyciu serwisu internetowego www.eventum.com.pl

z dnia 24.12.2014 r.

ze zmianami z dnia 6.05.2016 r.

Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego www.eventum.com.pl zwanego dalej „serwisem”.

Właścicielem serwisu internetowego www.eventum.com.pl jest EVENTUM Kancelaria Prawna M. Sadowski, M. Strzelbicki s.c., ul. Solna 27/8, 61-736 Poznań, NIP 783-173-92-37, REGON 363967420, e-mail: biuro@eventum.com.pl, tel. (61) 855-24-45


§1

Definicje

Pojęcia zawarte w regulaminie należy rozumieć jak poniżej:

 1. serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.eventum.com.pl

 2. administrator, EVENTUM – właściciel serwisu;

 3. użytkownik, poszkodowany – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu;

 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z EVENTUM umowę o pomoc w postępowaniu odszkodowawczym;

 5. bezpłatne konsultacje, porady eksperta – udzielane przez administratora serwisu informacje, które nie mają charakteru usługi porady prawnej, ale zmierzają jedynie do, poprzedzającej ewentualne zawarcie umowy o pomoc w postępowaniu odszkodowawczym, oceny zasadności podjęcia się przez EVENTUM prowadzenia sprawy, w tym oszacowania ryzyka nieuzyskania odszkodowania oraz koniecznych do poniesienia kosztów; opublikowana w serwisie odpowiedź na pytanie zgłoszone przez użytkownika, odpowiedź eksperta nie stanowi porady prawnej, czy też innej porady;

 6. centrum pomocy poszkodowanym, artykuł, publikacja – tekst opublikowany przez administratora w serwisie, nie stanowiący porady prawnej czy też innej porady;

 7. wzór pisma prawnego, wzór – dostępna w serwisie treść cyfrowa w postaci wzoru pisma prawnego w postaci pliku .pdf; wzór pisma w żadnym razie nie stanowi indywidualnej analizy sprawy użytkownika, jak i nie daje gwarancji osiągnięcia przez użytkownika zamierzonego celu, w tym wywołania skutku prawnego; wzór pisma nie stanowi porady prawnej, czy też innej porady.

§2

Cel serwisu

1. Celem serwisu jest przekazywanie informacji o działalności prowadzonej przez administratora, o świadczonych przez niego usługach oraz o zasadach ich świadczenia. Informacje zawarte w serwisie stanowią ogólne informacje o działalności EVENTUM i nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

2. Celem serwisu jest także umożliwienie poszkodowanym kontaktu z EVENTUM w celu uzyskania informacji o działalności EVENTUM oraz w celu zawarcia umowy o pomoc w postępowaniu odszkodowawczym.

3. Celem serwisu jest także poszerzanie świadomości prawnej poszkodowanych poprzez: publikowanie artykułów z zakresu prawa ubezpieczeń i odszkodowań, udzielanie odpowiedzi na pytania użytkowników z zakresu prawa ubezpieczeń i odszkodowań oraz prowadzenie centrum pomocy poszkodowanym.

§3

Zasady korzystania z serwisu i wymagania techniczne

1. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne. Odpłatne jest korzystanie przez poszkodowanego z usług pomocy w dochodzeniu odszkodowania, które odbywa się na podstawie odrębnie zawartej między poszkodowanym a EVENTUM umowy o pomoc w postępowaniu odszkodowawczym.

2. Treść regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana poszkodowanemu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.eventum.com.pl.

3. Korzystając z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu poszkodowany potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości i bez wyjątków.

4. Do korzystania z serwisu wymagany jest dostęp do internetu, przeglądarka internetowa oraz aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej. EVENTUM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z serwisem.

§4

Zawarcie umowy o pomoc w postępowaniu odszkodowawczym i jej wykonanie

1. Informacje zawarte w serwisie stanowią ogólne informacje działalności EVENTUM i nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

2. Zawarcie umowy o pomoc w postępowaniu odszkodowawczym poprzedzone jest ustaleniem jej szczegółowych warunków, w tym wysokości prowizji. Wzór umowy oraz pełnomocnictwa dostępny jest w każdej chwili do wglądu poszkodowanego drogą e-mail albo w siedzibie EVENTUM. Wzór umowy stanowi jedynie propozycję ukształtowania praw i obowiązków stron i może być przedmiotem ustaleń, zmian i negocjacji stron przed zawarciem umowy.

3. Zawarcie umowy o pomoc w postępowaniu odszkodowawczym następuje zawsze w formie pisemnej, na dostarczonym przez EVENTUM formularzu, którego treść odzwierciedla dokonane między stronami ustalenia. Zawarciu umowy towarzyszy udzielenie przez Klienta pisemnego pełnomocnictwa do podejmowania przez EVENTUM kroków niezbędnych w celu uzyskania odszkodowania.

4. Przedmiotem umowy o pomoc w postępowaniu odszkodowawczym jest zastępowanie Klienta w postępowaniu odszkodowawczym mającym na celu uzyskanie od podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody lub ubezpieczyciela (zwanych dalej Zobowiązanym), świadczeń z umów ubezpieczenia lub odszkodowania za szkodę już powstałą lub mogącą powstać w przyszłości w związku ze zdarzeniem, wskutek którego Klient doznał szkody lub krzywdy.

5. Do zawarcia umowy dochodzi w siedzibie EVENTUM względnie z chwilą dotarcia do siedziby EVENTUM przesyłki zawierającej podpisaną przez Klienta umowę oraz pełnomocnictwo.

6. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest egzemplarz podpisanej umowy, przekazany Klientowi niezwłocznie po jej podpisaniu w siedzibie EVENTUM albo przesłany na adres Klienta listem poleconym.

§5

Zastrzeżenia i prawa autorskie

1. Wszelkie prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do administratora serwisu. Poszkodowany przyjmuje do wiadomości, iż treści zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych przepisów prawa.

2. Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez poszkodowanego jakichkolwiek praw autorskich do utworów i treści w nim zawartych.

3. Żadna część serwisu oraz żadna część publikacji zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób.

4. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie zawartości, treści serwisu lub jego części bez zgody administratora serwisu jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

§6

Odpowiedzialność

 1. Informacje zawarte w serwisie stanowią ogólne informacje działalności EVENTUM i nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 2. Udzielane w ramach bezpłatnych konsultacji, centrum pomocy poszkodowanym, artykułów, publikacji oraz porad eksperta informacje nie mają charakteru usługi porady prawnej, ale zmierzają jedynie do poprzedzającej ewentualne zawarcie umowy oceny zasadności podjęcia się przez EVENTUM prowadzenia sprawy, w tym oszacowania ryzyka nieuzyskania odszkodowania oraz koniecznych do poniesienia kosztów.

 3. EVENTUM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania się przez poszkodowanego do informacji przekazywanych w ramach: bezpłatnych konsultacji, centrum pomocy poszkodowanym, artykułów, publikacji lub porad eksperta, jak też za skutki wykorzystania zamieszczonych w serwisie wzorów pism prawnych. W indywidualnych sprawach poszkodowanych, EVENTUM zaleca poszkodowanym powierzenie EVENTUM prowadzenia sprawy w drodze zawarcia umowy o pomoc w postępowaniu odszkodowawczym lub też uzyskanie pomocy prawnej w indywidualnej sprawie poszkodowanego u dowolnie wybranego adwokata lub radcy prawnego.

 4. Koszt połączenia z infolinią ustalany jest według stawek operatora i jest niezależny od EVENTUM.

 5. EVENTUM nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność serwisu lub jego wadliwe działanie z przyczyn od EVENTUM niezależnych.

 6. EVENTUM nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie oprogramowania po stronie poszkodowanego, w szczególności za zablokowanie lub przesłanie do skrzynki spam wiadomości e-mail od EVENTUM przez konto poczty elektronicznej poszkodowanego lub oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub telefonie lub innym urządzeniu mobilnym poszkodowanego.

 7. EVENTUM zastrzega możliwość czasowego ograniczenia w dostępie do serwisu w razie konieczności przeprowadzenia prac modernizacyjnych serwisu. W przypadku planowanej przerwy technicznej poszkodowani zostaną poinformowani poprzez informację zamieszczoną na stronie serwisu.

§7

Prawo odstąpienia od umowy; rozwiązanie umowy

 1. Klientowi konsumentowi w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, który zawarł umowę o pomoc w postępowaniu odszkodowawczym na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od niej bez podania przyczyny. Konsument może skorzystać z tego prawa składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest poprzez przesłanie na adres lub adres e-mail administratora oświadczenia o odstąpieniu od umowy o pomoc w postępowaniu odszkodowawczym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 2. Zasady rozwiązania umowy o pomoc w postępowaniu odszkodowawczym oraz uprawnienia stron w tym zakresie reguluje umowa.

§8

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres EVENTUM lub na adres e-mail: biuro@eventum.com.pl

2. Poszkodowany powinien w reklamacji określić swoje dane umożliwiające jego identyfikację, dane umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację usługi której reklamacja dotyczy, czas i miejsce reklamowanej usługi, która stanowi podstawę reklamacji, przyczynę złożenia reklamacji oraz zakres działań, których wykonania poszkodowany oczekuje od administratora.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji do administratora.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji będzie wysyłana na wskazany w reklamacji adres e-mail poszkodowanego lub na inny wskazany przez poszkodowanego adres. W razie odmowy uznania reklamacji administrator uzasadni odmowę dokonania czynności wskazanych w piśmie zawierającym reklamację.

§9

Dane osobowe i polityka prywatności

 1. EVENTUM gwarantuje ochronę danych osobowych, udostępnianych przez poszkodowanych w trakcie zgłaszania zapytań, korzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie, korzystania z bezpłatnych konsultacji oraz porad eksperta, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 2. EVENTUM zapewnia także wszystkim poszkodowanym anonimowość w trakcie korzystania z informacji zamieszczonych w serwisie. Udostępnienie danych osobowych przez poszkodowanego ma charakter dobrowolny i dotyczy wyłącznie procedur związanych ze składaniem zapytań i nawiązywaniem kontaktu z EVENTUM.

 3. Wypełnienie formularza kontaktowego, zgłoszenie zapytania oraz nawiązanie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej jest równoznaczne ze zgodą poszkodowanego na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie oraz nawiązania kontaktu z poszkodowanym. Poszkodowany posiada prawo wglądu i możliwość dokonania zmian w umieszczonych przez siebie danych osobowych. Usunięcie swoich danych osobowych z zasobów EVENTUM jest dobrowolne i odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@eventum.com.pl.

4. Poszkodowany przyjmuje do wiadomości, iż serwis korzysta z plików cookies i podobnych technologii. Korzystanie przez poszkodowanego z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza akceptację na korzystanie z ww. technologii.

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.

Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym poszkodowanego i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z  administratorem m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, twórcy aplikacji.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym poszkodowanego serwisów i aplikacji administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą identyfikacji poszkodowanego i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość poszkodowanego.

Serwis może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Serwis korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach świadczenia usług oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług;

 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa;

 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;

 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Jak zablokować lub usunąć pliki cookies?

W celu zablokowania lub usunięcia plików cookies prosimy o zapoznanie się i zastosowanie się do instrukcji dostawcy używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej.

Korzystanie przez użytkownika z serwisu oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

§10

Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie serwisu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy, że Klient ma prawo odstąpić od umowy o pomoc w postępowaniu odszkodowawczym bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Po upływie terminu prawo odstąpienia od umowy wygasa.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o pomoc w postępowaniu odszkodowawczym, Klient musi poinformować EVENTUM o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z poniższego formularza odstąpienia od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wskutek odstąpienia od umowy, umowa zostanie rozwiązana bez żadnych kosztów dla Klienta.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

………………………., dnia………………………………..r.

EVENTUM Kancelaria Prawna M. Sadowski, M. Strzelbicki s.c.

ul. Solna 27/8

61-736 Poznań

biuro@eventum.com.pl

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy o pomoc w postępowaniu odszkodowawczym z dnia ………………………………………… r.

…………………………………. …………………………………………….

(data)                                                   (podpis)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów

Administrator danych

EVENTUM Kancelaria Prawna M. Sadowski, M. Strzelbicki s.c., ul. Solna 27/8, 61-736 Poznań, www.eventum.com.pl, biuro@eventum.com.pl, NIP 783-173-92-37, REGON 363967420

Cele przetwarzania

ocena sprawy pod kątem możliwości i zasadności świadczenia usług pomocy prawnej na rzecz Klienta oraz ustalenia warunków umowy

wykonywanie umowy z Klientem

Podstawy prawne przetwarzania

Obowiązek prawny

Umowa zlecenia

Twoja zgoda

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

 • inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje

https://www.eventum.com.pl/nota-prawna-i-regulamin/

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie EVENTUM Kancelaria Prawna M. Sadowski, M. Strzelbicki s.c. z siedzibą w Poznaniu (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Solna 27/8, 61-736 Poznań

– przez e-mail: biuro@eventum.com.pl

– telefonicznie: 61 855 24 45, 510 943-567, 502 603 736.

 1. Inspektor ochrony danych

Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. W sprawach ochrony danych osobowych kontaktuj się bezpośrednio z nami.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić zasadność i możliwość zaproponowania Ci naszych usług pomocy prawnej, w tym ustalenia warunków ewentualnej umowy

 • wykonać łączącą Ciebie z nami umowę, np. uzyskać dla Ciebie wysokie odszkodowanie, pozwać ubezpieczyciela itp.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są:

 • Przepisy prawa – w szczególności ustawy o radcach prawnych; pamiętaj że nasza działaność oparta jest na przepisach tej ustawy, korzystając z naszych usug masz pewność, że zapewniamy Ci tajemnicę radcowską oraz że posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych nam przed lub po zawarciu umowy

 • Twój oraz nasz uzasadniony interes – mamy uzasadniony interes w tym, aby przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym dane wrażliwe, jak np. dotyczące stani zdrowia – bez tego nie będziemy mogli wykonać łączącej Ciebie i nas umowy.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu wykonania umowy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń z umowy.

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym współpracownikom, którzy pomagają nam w obsłudze Klientów, tj. Osobom zatrudnionym w naszej kancelarii oraz współpracującym z nami radcom prawnym i adwokatom oraz aplikantom adwokackim i radcowskim. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem, jak i przetwarzania prowadzonego na innych podstawach prawnych. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Administrator danych

EVENTUM Kancelaria Prawna M. Sadowski, M. Strzelbicki s.c., ul. Solna 27/8, 61-736 Poznań, www.eventum.com.pl, biuro@eventum.com.pl, NIP 783-173-92-37, REGON 363967420

Cele przetwarzania

ocena kwalifikacji kandydata do pracy w Kancelarii na określonym stanowisku

ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy w Kancelarii na określonym stanowisku

wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w Kancelarii

Podstawy prawne przetwarzania

Obowiązek prawny

Umowa o pracę / umowa zlecenia

Twoja zgoda

Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Kancelarii

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

 • inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje

https://www.eventum.com.pl/nota-prawna-i-regulamin/

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie EVENTUM Kancelaria Prawna M. Sadowski, M. Strzelbicki s.c. z siedzibą w Poznaniu (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Solna 27/8, 61-736 Poznań

– przez e-mail: biuro@eventum.com.pl

– telefonicznie: 61 855 24 45, 510 943-567, 502 603 736.

 1. Inspektor ochrony danych

Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. W sprawach ochrony danych osobowych kontaktuj się bezpośrednio z nami.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;

 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;

 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 1. Wykorzystywanie testów kwalifikacyjnych

W ramach rekrutacji przeprowadzamy testy dotyczące znajomości przepisów prawa oraz umiejętności rozwiązywania kazusów prawniczych. Takie testy i kazusy mają na celu sprawdzić, czy masz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Scroll to Top