61 855 24 45

Archiwum dla miesiąca Lut 2014

Skarga do KNF – kiedy ubezpieczyciel nie płaci w terminie

19 Lut 2014

Z naszego doświadczenia wynika, że naruszanie przez zakłady ubezpieczeń ustawowych terminów likwidacji szkody (wypłaty pełnego należnego odszkodowania) jest bardzo często spotykaną praktyką. Przewlekanie postępowania likwidacyjnego pozwala ubezpieczycielowi nie tylko dłużej obracać pieniędzmi, które powinny już znaleźć się na koncie poszkodowanego, ale także zniechęcenie go do dalszego domagania się należnych mu świadczeń. Celem pisma jest spowodowanie, […]

Zaniżony kosztorys ubezpieczyciela za samochód – jak uzyskać pełne odszkodowanie

14 Lut 2014

Zalecamy sprawdzanie kosztorysów ubezpieczycieli za szkody w pojazdach, bo może się okazać, iż są one znacznie zaniżone i tym samym poszkodowanemu należy się nawet wielokrotnie wyższe odszkodowanie niż wypłacone przez ubezpieczyciela. https://www.eventum.com.pl/centrum-pomocy/wypadek-co-robic/zanizony-kosztorys-ubezpieczyciela-za-samochod-jak-uzyskac-pelne-odszkodowanie/  

Kolejny wygrany proces o odszkodowanie

11 Lut 2014

Prawomocnym wyrokiem SR w Środzie Wlkp. z dnia 29.11.2013 r.(sygn. akt I C 14/13) uzyskaliśmy dla naszego Klienta dopłatę odszkodowania za szkodę w samochodzie w kwocie 8.905,40 zł z odsetkami ustawowymi od 29.05.2012 r. do dnia zapłaty oraz 1.817 zł kosztów procesu ponad wypłacone wcześniej przez MTU odszkodowanie w kwocie zaledwie 3.880,56 zł, czyli ubezpieczyciel sam wypłacił poszkodowanemu niespełna 31% z pełnego odszkodowania.

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie zapytania do niczego nie zobowiązuje