61 855 24 45

Archiwum dla miesiąca Maj 2014

Wygrany proces z UNIQA – ponad dwukrotnie wyższe zadośćuczynienie

13 Maj 2014

Wygrany proces z UNIQA TU S.A. Prawomocnym wyrokiem z dnia 17.04.2014 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, sygn. akt III C 543/13, zasądził od UNIQA TU S.A. na rzecz naszego Klienta kwotę 17.000,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 23 sierpnia 2012 r. do dnia zapłaty tytułem dalszego zadośćuczynienia za krzywdę ponad wcześniej wypłaconą przez […]

Bezpłatna ocena sprawy

    Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje