Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2

Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2

Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2
61 855 24 45

Wzór skargi na postanowienie referandarza o odmowie zwolnienia z kosztów sądowych


Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2

Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2

Warning: Division by zero in /usr/local/www/vhosts/eventum/htdocs/wp-content/themes/eventum/functions.php on line 2

Poniżej znajduje się wzór skargi powoda na postanowienie referendarza sądowego o oddaleniu wniosku powoda o zwolnienie go od kosztów sądowych w całości. Skargę na postanowienie referendarza wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia do sądu, w którym referendarz wydał postanowienie. Skarga jest wolna od opłat sądowych. Pismo z komentarzem liczy 7 stron.

Wzór skargi na postanowienie referendarza o odmowie zwolnienia z kosztów sądowych w całości:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/154/skarga-powoda-na-postanowienie-referendarza-sadowego-o-oddaleniu-wniosku-powoda-o-zwolnienie-go-od-kosztow-sadowych-w-calosci

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie pytania do niczego Cię nie zobowiązuje