Odwołanie od zaniżonego świadczenia za uszczerbek z ubezpieczenia grupowego

Ubezpieczenie zdrowotne stanowi zabezpieczenie finansowe na wypadek poniesionych kontuzji, urazów i różnego typu uszczerbków na zdrowiu. Wysokość odszkodowania powinna być adekwatna do poniesionego uszczerbku. 

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu 

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu  szacowana jest między innymi w oparciu o takie dokumenty, jak: 

  • tabela uszczerbku na zdrowiu  
  • opinia komisji lekarskiej
  • dostarczona przez poszkodowanego dokumentacja medyczna. 

Niestety bardzo często zdarzają się sytuacje, gdy wysokość odszkodowania nie jest adekwatna do uszczerbku poniesionego przez poszkodowanego. W takiej sytuacji warto walczyć o sprawiedliwość.

Odwołanie od  decyzji ubezpieczyciela 

Poszkodowany może odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Przed przystąpieniem do działania należy dokładnie przeczytać umowę z ubezpieczycielem ‒ dzięki temu zyskamy pewność, że nasze odwołanie ma podstawy. Jeśli treść umowy jest niezrozumiała,  dobrze skorzystać z pomocy specjalistów. 

Warto dodać, że poszkodowani, którzy decydują się na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela i wkroczenie na drogę sądową bardzo często otrzymują kwoty nawet dziesięciokrotnie wyższe niż te, które początkowo proponował ubezpieczyciel. 

Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela 

Poniżej znajduje się wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela o przyznaniu zaniżonego świadczenia za uszczerbek na zdrowiu z grupowego ubezpieczenia na życie z tytułu doznanych obrażeń ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Wzór oparto na założeniu, że ubezpieczyciel dokonał już zapłaty świadczenia za uszczerbek na zdrowiu, ale jest ono zaniżone, a ubezpieczony nie został zaproszony przez ubezpieczyciela na badanie lekarskie.

Jak złożyć odwołanie? 

Odwołanie należy wysłać listem poleconym albo złożyć w najbliższej placówce ubezpieczyciela – na kopii pisma ubezpieczyciel musi potwierdzić Państwu wpływ pisma wraz z datą wpływu. Nie jest zalecane zgłaszanie odwołań poprzez infolinie ubezpieczycieli. Pismo z komentarzem prawnika liczy 4 strony.

 

Wzór odwołania od zaniżonego % uszczerbku na zdrowiu:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/150/odwolanie-od-decyzji-ubezpieczyciela-z-grupowego-ubezpieczenia-na-zycie-od-wysokosci-swiadczenia-za-uszczerbek-na-zdrowiu

Scroll to Top