Wzór wniosku o odsetki za opóźnioną wypłatę świadczenia z ubezpieczenia na życie

Wzór wniosku o zapłatę przez ubezpieczyciela odsetek ustawowych z tytułu opóźnienie w zapłacie odszkodowania z ubezpieczenia na życie. Wzór wskazuje podstawę prawną żądania wraz z orzecznictwem sądów i dorobkiem doktryny prawniczej na poparcie wnoszonego roszczenia. Wzór zawiera także komentarz prawnika w zakresie postępowania z ubezpieczycielem w tego typu sprawie.

Link do wzoru wniosku:

https://www.lexshop.com.pl/pismo/37/wzor-wniosku-o-zaplate-przez-ubezpieczyciela-odsetek-ustawowych-z-tytulu-opoznienia-w-zaplacie-odszkodowania-z-ubezpieczenia-na-zycie