Odszkodowania Złotów

Z przyjemnością informujemy, że nawiązaliśmy stałą współpracę z radcą prawnym dr Anną Trelą, prowadzącą kancelarię radcy prawnego w Złotowie, ul. Sienkiewicza 4, 77-400 Złotów. Mieszkańcom Złotowa i okolic oferujemy pomoc prawną w zakresie spraw o odszkodowanie i spraw o zadośćuczynienie, z tytułu takich zdarzeń jak wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, wypadek w rolnictwie czy błąd w leczeniu, jak i we wszystkich innych sprawach mieszczących się w zakresie działania naszej kancelarii. Mieszkańców Złotowa i okolic zainteresowanych naszą pomocą prosimy o kontakt bezpośrednio z Kancelarią Eventum albo z radcą prawnym Anną Trelą (www.annatrela.pl).

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób, które w celu uzyskania należnego odszkodowania chcą skorzystać z doświadczenia ekspertów w dziedzinie ubezpieczeń. Naszą specjalnością jest dochodzenie roszczeń z tytułu szkód na osobie oraz szkód majątkowych, powstałych m. in. wskutek takich zdarzeń jak:

icône bouton internet validationwypadek komunikacyjny

icône bouton internet validationwypadek rowerowy
icône bouton internet validationpotrącenie pieszego
icône bouton internet validationwypadek przy pracy
icône bouton internet validationwypadek w drodze do i z pracy
icône bouton internet validationwypadek rolniczy
icône bouton internet validationwypadek związany z uprawianiem sportu
icône bouton internet validationzalanie, pożar, awaria sieci energetycznej, huragan

icône bouton internet validationszkody w transporcie, OC przewoźnika, ubezpieczenia cargo
icône bouton internet validationbłąd medyczny, w tym zakażenie w szpitalu, błędna diagnoza, niewłaściwe leczenie, zaniechania w diagnostyce i leczeniu, błąd przy porodzie
icône bouton internet validationśmierć osoby bliskiej

hand filling in insurance claim formW ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy naszym Klientom dochodzenie wszelkich roszczeń związanych z wypadkiem, takich jak: zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot utraconych dochodów (zarobków), zwrot kosztów dojazdów, zwrot kosztów naprawy samochodu, zwrot kosztów przystosowania pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych, zwrot kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu (np. wózek inwalidzki, protezy, aparat słuchowy, komputer), renta z tytułu niezdolności do pracy, renta z tytułu zwiększonych potrzeb, renta z tytułu utraconych widoków na przyszłość, zwrot kosztów opieki osoby trzeciej, zwrot kosztów pogrzebu, stosowne odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej, zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej, renta alimentacyjna po zmarłym dla żony, dzieci i innych osób, którym zmarły dostarczał środki utrzymania, koszty ratowania mienia, pełne odszkodowanie za utracone mienie. Dochodzimy także odszkodowań z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zajmujemy się również pomocą poszkodowanym podczas negocjowania kapitalizacji renty.

W prowadzoną przez nas działalność zaangażowany jest zespół prawników oraz specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ubezpieczeń.

Set of LawNasza oferta obejmuje prowadzenie pełnej obsługi spraw szkodowych, w tym:

  • ocenę rozmiaru szkody,
  • zgłoszenie roszczeń do właściwego zakładu ubezpieczeń,
  • reprezentowanie Klienta podczas całego procesu likwidacji szkody, aż do wypłaty odszkodowania,
  • weryfikację i wznawianie spraw zakończonych odmową wypłaty odszkodowania albo wypłatą odszkodowania zaniżonego,
  • reprezentację na drodze postępowania sądowego przez radców prawnych lub adwokatów z doświadczeniem w prowadzeniu procesów odszkodowawczych.

icône pouce hautWynagrodzenie

Wysokość naszego wynagrodzenia uzależniona jest od wyniku sprawy – łączny koszt naszej pracy nie przekracza ustalonego z Klientem i zapisanego w umowie procentu uzyskanego odszkodowania (standardowo 23% brutto, czyli z VAT). Nie przerzucamy na Klienta naszych kosztów prowadzenia sprawy, jak np. koszty dojazdów na rozprawy. Wynagrodzenie w formie prowizji od uzyskanego odszkodowania jest gwarancją, że dołożymy wszelkich starań, aby nasz klient uzyskał jak najwyższe należne odszkodowanie.

???????????????????????Wybierz rozważnie!

Prosimy pamiętać, aby nie podejmować wiążących decyzji co do wyboru pełnomocnika w sprawie o odszkodowanie bezpośrednio po wypadku, w stanie wzburzenia, szoku, stresu i silnych emocji. Skierujmy się do specjalisty, gdy będziemy już spokojni i odzyskamy zdolność pełnej oceny sytuacji, w której się znaleźliśmy. Nie ma żadnych prawnych wymogów, aby roszczenia za szkody na osobie z ubezpieczeń OC czy NNW kierować do zakładu ubezpieczeń w jakimś narzuconym krótkim czasie od wypadku (np. 7, 14, czy 30 dni ) – roszczenia te muszą być zgłoszone tylko przed upływem terminów przedawnienia, które wynoszą co do zasady 3 lata, a niekiedy nawet do 20 lat od dnia wypadku. Nie podejmujcie więc Państwo pochopnych decyzji o wyborze swego pełnomocnika.

prawnik odszkodowania kontakt

 SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – bezpłatnie ocenimy Twoją sprawę i szanse na odszkodowanie:

radca prawny dr Michał Strzelbicki tel. 510 943 567

radca prawny Mariusz Sadowski tel. 502 603 736

sekretariat kancelarii tel. 61 855 24 45

e-mail: biuro@eventum.com.pl

 

Scroll to Top