61 855 24 45

Archiwum dla miesiąca Mar 2014

Wygrany proces z InterRisk TU SA o odszkodowanie za wypadek na chodniku

19 Mar 2014

Pan Karol upadł na dziurawym chodniku w następstwie czego doznał złamania kości łódeczkowatej nadgarstka prawego. Zrost złamanej kości nie przebiegł pomyślnie w następstwie czego doszło do powstania stawu rzekomego kości. Ubezpieczyciel zarządcy drogi, który odpowiadał za stan chodnika wypłacił Panu Karolowi zadośćuczynienie w kwocie 7.200 zł. Pan Karol uznał ww. kwotę za nieodpowiednią. Sąd Rejonowy w Słupsku wyrokiem z dnia 17 marca […]

Odszkodowanie po wypadku samochodowym

11 Mar 2014

Niemalże rok temu zgłosił się do naszej kancelarii Pan Dariusz, któremu Aviva odmówiła zapłaty pełnego odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Aviva wypłaciła Panu Dariuszowi z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku odszkodowanie za szkodę w jego samochodzie w kwocie niespełna 2.080 zł. Pan Dariusz przedstawił ubezpieczycielowi kosztorys sporządzony przez niezależnego rzeczoznawcę, który wskazywał, że odszkodowanie za szkodę w samochodzie Pana Dariusza winno wynosić nie […]

Jak uzyskać odszkodowanie za uszkodzenie splotu ramiennego (dystocję barkową) przy porodzie?

7 Mar 2014

Błędy i zaniedbania medyczne związane ze sposobem przeprowadzenia porodu są jednym z najczęstszych źródeł roszczeń pacjentów względem szpitali. Tego rodzaju błędy niosą za sobą poważne i często nieodwracalne konsekwencje zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Jednym z najczęstszych uszkodzeń okołoporodowych, powodujących powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec dziecka lub matki, jest wystąpienie dystocji barkowej, gdy po urodzeniu główki następują trudności przy rodzeniu się barków. […]

Bezpłatna ocena sprawy

Wysłanie zapytania do niczego nie zobowiązuje